Integreret funktionel sikkerhed!

Gør det nemmere at installere enkoderen, samtidig med at hastigheden, accelerationen og slutpositionerne holdes inden for de sikre grænser på en funktionssikker måde, som er certificeret i henhold til SIL2/PLd-kategori 3. Oplev det nye produkt fra Leine & Linde: FSI 900.

Leine & Linde præsenterer en helt ny produktserie med integrerede sikkerhedsfunktioner, FSI-serien, hvor FSI står for Functional Safety Integrated. FSI 900 overvåger roterende bevægelser og reagerer øjeblikkeligt for at sikre, at ingen af de indstillede grænser overskrides. Ligesom andre absolutte enkodere sender produktet data til styringssystemet, men i modsætning til en almindelig enkoder er dette produkt selv i stand til at overholde de grænser, som brugeren har indstillet for de sikre funktioner.

De integrerede sikre funktioner i FSI 900 kan nemt tilpasses til sikkerhedsbehovene i den pågældende enkoderapplikation. Traditionelt har det krævet separate komponenter at opnå overvågning og regulering af overhastighed og slutgrænser, men disse funktioner dækkes nu fuldt ud af FSI 900. FSI 900 kan også anvendes til overvågning af sikker acceleration og standsning. Dermed overholdes maskindirektivet med hensyn til funktionssikkerhed – uden at systemets styringsenhed skal sikkerhedscertificeres.

Efter certificering opfylder produktet ISO 13849-1, IEC 62061, IEC 61508 og IEC 61800-5-2 med hensyn til sikkerhed i henhold til SIL2/PLd, kategori 3.