Belastningsovervågning reducerer risikoen for materialetræthed

EMS-løsningerne fra Leine Linde måler tøjning med henblik på optimering af vindmøllestyring og tilstandsovervågning. EMS står for Elongation Measurement System og består af tøjningssensorer samt en central evalueringsenhed, der hjælper med at udlæse og analysere værdierne. Denne løsning er klar til at blive installeret i vindmøller eller andre applikationer.

Moderne vindmøller udsættes for større belastninger på grund af turbulente vindforhold samt vingernes stadigt stigende størrelse. Når vindmøllen bruger IPC (individuel pitchregulering), øges belastningen på de enkelte komponenter, da vindmøllen bør være optimeret til energihøst. Det kan medføre materialetræthed, hvis belastningen og påvirkningen af strukturen ikke overvåges nøje ved hjælp af sensorer.

Til vingen, maskinstativet og tårnet

Med EMS Elongation Measurement System overvåges de strukturelle belastninger, og der kan træffes foranstaltninger med henblik på langsigtet bæredygtig vedligeholdelse. Strukturel belastning kan måles, herunder dynamiske belastningsændringer, på vingen, maskinstativet og vindmøllens tårn. Disse data kan bruges til at øge vindmøllernes tilgængelighed og levetid.

Hardware og software

Hardwaren i systemet tilpasses applikationen med hensyn til størrelse og kompleksitet takket være en kombination af tøjningssensorer og gatewayprodukter, der er forbundet med en dataprocesenhed PDB (Proces Diagnostic Box). Den medfølgende software har funktionsmoduler til plausibilitetskontrol af sensordata, kalibrering, systemfejlkontrol og overvågning af materialets tøjningsgrænser.

Der er også et applikationsmodul, der er klar til brug. Det beregner hver vinges laterale og langsgående bøjningsmomenter, som kan vises i en webbaseret brugergrænseflade.