Forbedret ydelse

Adskillige af de mest robuste roterende enkodere på markedet er udviklet af Leine Linde. Disse enkoderløsninger er meget holdbare og præcise, hvilket gør dem velegnede som komponenter i systemer med krav om funktionel sikkerhed.

Funktionel sikkerhed handler om mere end blot at opfylde kravene i maskindirektivet 2006/42/EF og de tilhørende harmoniserede standarder. Sikkerhed betyder, at man kan stole på udstyr og maskiner. Derfor drejer det sig ikke kun om at reducere risici, men også om at undgå fejl. 

Funktionel sikkerhed kræver aktive systemer. Årtiers udvikling af enkodere til brancher med krævende driftsforhold og barske omgivelser har vist, hvor godt Leine Lindes produkter klarer eksterne udfordringer og minimerer tabt driftstid. Enkoderne forbliver præcise på trods af temperaturudsving, snavs, stød og konstant vibration og leverer kritiske data til driftssystemet.

Sikker bevægelse

FSI 900 med integreret funktionel sikkerhed.

Sikkerhed til drevsystemer

SIL2/PLd-certificerede robuste inkrementelle enkodere til kritiske applikationer.

Download produktbrochure