EMS-venymämittausjärjestelmä ja perusmoduulit

– nopea ja yksinkertainen rakenteellisen kuormituksen valvonta anturitietojen esikäsittelyn ansiosta

EMS-venymämittausjärjestelmä pystyy valvomaan roottorin lavan, konerungon ja tuuliturbiinin tornin kuormituksia. Järjestelmässä on venymäantureita, keskitetyn arviointiyksikkö ja optimoituja ohjelmistosovelluksia. Järjestelmä voidaan mukauttaa käyttökohteen koon ja monimutkaisuuden mukaan.

Perusmoduuleilla varustettu EMS yksinkertaistaa kuormituksen valvontaa ja laskentaa todennettujen anturi- ja järjestelmätietojen avulla. Näitä tietoja voidaan käyttää tuuliturbiinien käytettävyyden parantamiseksi ja eliniän pidentämiseksi.

Mukana toimitetut ohjelmiston perusmoduulit tarjoavat seuraavat toiminnot:

  • Anturitietojen uskottavuustarkistus,
  • Anturisignaalien monipistekalibrointi,
  • Reagointi eri järjestelmävirheisiin,
  • Materiaalien venymärajojen valvonta.

EMS:n perusmoduulit karsivat kehityskustannuksia esiarvioitujen anturitietojen, tuetun roottorin kalibroinnin ja virheiden käsittelyn ansiosta. Perusmoduuli mahdollistaa myös materiaalien venymärajojen valvonnan.

Järjestelmän laitteisto räätälöidään käyttökohteen koon ja monimutkaisuuden mukaan, ja valittavissa on joitakin seuraavista tuotteista ja osista (ks. kuva). Voit asentaa jopa neljä venymäanturia jokaista yhdyskäytävää kohden reaaliaikaisten venymämittaustietojen keräämiseksi. Roottorin lapojen yhdyskäytävät on liitetty prosessidiagnostiikkakoteloon, PDB:hen, joka sijaitsee tuuliturbiinin navassa. Venymäanturit voidaan liittää myös tornin ala- ja yläosien yhdyskäytävien kautta osaksi korkean resoluution venymän ja kuormituksen mittausjärjestelmää.

EMS, Elongation Monitoring System, med basmoduler

Roottorin lapojen venymäanturit on liitetty yhdyskäytävien kautta navan sisällä olevaan PDB:hen.

Anturitiedot muunnetaan yleisiä kenttäväylärajapintoja varten Leine Linden kompakteilla ja kestävillä CRG-yhdyskäytävillä tai monipuolisilla VRG-yhdyskäytävillä. Tietojenkäsittely-yksikössä kerätään, tallennetaan ja käsitellään korkean taajuuden venymätietoja, ja niistä kootaan merkityksellisiä tietoja.