Kuormituksen valvonta vähentää väsymisriskiä

Leine Linden EMS-ratkaisut mittaavat rasitusta tuuliturbiinien hallinnan ja kunnonvalvonnan optimoimiseksi. EMS on lyhenne sanoista Elongation Measurement System, venymämittausjärjestelmä, ja se koostuu venymäantureista sekä arvojen lukemisessa ja analysoinnissa avustavasta keskusarviointiyksiköstä. Ratkaisu voidaan asentaa tuuliturbiineihin ja vastaaviin sovelluksiin.

Pyörteiset tuulivirtaukset ja roottorien jatkuvasti kasvava koko altistavat modernit tuuliturbiinit suurille kuormituksille. Kun tuuliturbiini käyttää yksilöllistä lapakulman säätöä (IPC), yksittäisten komponenttien kuormitus kasvaa, sillä turbiini on optimoitava energian talteenottoa varten. Tämä voi aiheuttaa materiaalin väsymistä, jos kuormituksia ja vaikutuksia rakenteeseen ei valvota tarkasti anturien avulla.

Roottorin lavalle, konerungolle ja tornille

EMS-venymämittausjärjestelmällä seurataan rakenteellisia kuormituksia, ja tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä pitkän aikavälin kestävän hoidon varmistamiseksi. Roottorin lavan, konerungon ja tuuliturbiinin tornin rakenteellinen kuormitus voidaan mitata, mukaan lukien dynaamiset kuormitusvaihtelut. Näitä tietoja voidaan käyttää tuuliturbiinien käytettävyyden parantamiseksi ja eliniän pidentämiseksi.

Laitteisto ja ohjelmistot

Järjestelmän laitteisto räätälöidään sovelluksen koon ja monimutkaisuuden mukaan yhdessä venymäantureiden ja yhdyskäytävätuotteiden kanssa, jotka yhdistetään prosessin diagnostiikkakoteloon, PDB:hen. Toimitettu ohjelmisto sisältää toimintomoduulit anturitietojen uskottavuustarkistukseen, kalibrointiin, järjestelmävirheiden tarkistukseen ja materiaalien venymärajojen valvontaan.

Lisäksi siihen kuuluu käyttövalmis sovellusmoduuli, joka laskee kunkin roottorin lavan sivuttais- ja pitkittäistaivutusmomentit, jotka voidaan näyttää verkkopohjaisessa käyttöliittymässä.