FSI 900 ja EnDat eri kenttäväyläliitäntöihin helpottaa toiminnallisen turvallisuuden saavuttamista.

Leine Linden FSI 900 -pulssianturisarja on nyt varustettu EnDat-liitännällä, joka mahdollistaa tiedonsiirron erilaisten kenttäväyläliitäntäprotokollien kautta, mikä helpottaa entisestään integraatiota ohjausjärjestelmään.

Kenttäväylän liitäntäprotokollat

CRG-yhdyskäytävällä täydennettynä FSI 900:aa voidaan käyttää lukuisien eri tiedonsiirtostandardien ja kenttäväyläliitäntäprotokollien kanssa, esim.:

  • CANOpen®
  • EtherCat®
  • EtherNet/IP™
  • PROFIBUS®
  • PROFINET®

Toiminnallinen turvallisuus ilman koko järjestelmän uudelleensuunnittelua

FSI 900 on enemmän kuin pelkkä pulssianturi: Jokainen moottoriakseli, kelarumpu, pora, rullatela, pyörä tai tuuliturbiini, johon anturi on asennettu, voidaan varustaa itsenäisellä turvajärjestelmällä, joka täyttää kaikki tarvittavat toiminnalliset turvallisuusvaatimukset. Koska turvajärjestelmä toimii ohjausjärjestelmästä riippumatta, keskusohjausjärjestelmälle ei tarvitse turvallisuussertifiointia. Toiminnallinen turvallisuus voidaan saavuttaa ja konedirektiivin vaatimukset täyttää ilman, että koko ohjausjärjestelmää tarvitsee uusia.

Hajautettu turvallisuus vähentää turvallisuusvirheiden riskiä ja parantaa reaktioaikaa

Hajautetun ja itsenäisen turvatoiminnallisuuden ansiosta toiminnallinen turvajärjestelmä on vähemmän altis suunnitteluvirheille, toimintavirheiden riski pienenee ja vikasietotila voidaan toteuttaa suoraan käyttämättä keskitettyä järjestelmää.