Utmanande miljöer

Leine Lindes uppdragsgivare har en sak gemensamt. De bedriver sin verksamhet i tuffa miljöer som ställer extremt höga krav på den utrustning de använder. Varje applikation innebär en unik miljö – oavsett om det är ett gruvlok tusen meter under marken, ett varmvalsverk eller en turbin i en vindkraftspark långt ute till havs – som ställer särskilda krav på pulsgivaren.

Det är här förmågan att säkerställa drifttid och prestanda är som viktigast. Du vet vem du kan lita på.

OLJA & GAS

Certifierade pulsgivare för en effektiv drift i kritiska miljöer.

MARIN & OFFSHORE

Pålitliga pulsgivarlösningar är grundläggande för att nå optimal prestanda.

PAPPER & MASSA

Optimerad produktion med hjälp av pålitliga pulsgivare och diagnostik.

STÅL

Inom stålindustrin är det av högsta vikt att en pulsgivare klarar extrema påfrestningar, varje dag.

VIND

Driftsäkerheten är A och O, den säkerställs med hjälp av diagnostik och lång livslängd på givarna.

KRANAR

Leine Lindes pulsgivare är pålitliga, exakta och långlivade. Precis vad kranindustrin behöver.

GRUVDRIFT

Robusta givare i olika storlekar säkerställer en effektiv drift och produktion.

ANLÄGGNINGSMASKINER

Absolut återkoppling med marknadens mest kända kommunikationsgränssnitt.