Anläggningsmaskiner

Dessa maskiner utsätts för hårda påfrestningar då de ständigt används utomhus i varierande klimat. Kyla, värme, sol, regn och snö sliter hårt på komponenterna. Förutom att klara av en daglig drift i den miljön ska givaren kunna skicka data till maskinens kontrollsystem via valt kommunikationsgränssnitt för full översikt av vinklar, positioner och längder. Till detta används absoluta pulsgivare från Leine & Linde med de vanligaste kommunikationsgränssnitten på marknaden.

Typiska produkter

Detta är ett urval av vanliga produkter inom anläggningsindustrin. Kontakta oss gärna för att hitta den bästa lösningen för din applikation.