Anläggningsmaskiner

Dessa maskiner utsätts för hårda påfrestningar då de ständigt används utomhus i varierande klimat. Kyla, värme, sol, regn och snö sliter hårt på komponenterna. Förutom att klara av en daglig drift i den miljön ska givaren kunna skicka data till maskinens kontrollsystem via valt kommunikationsgränssnitt för full översikt av vinklar, positioner och längder. Till detta används absoluta pulsgivare från Leine Linde med de vanligaste kommunikationsgränssnitten på marknaden.

Typiska produkter

Detta är ett urval av vanliga produkter inom anläggningsindustrin. Kontakta oss gärna för att hitta den bästa lösningen för din applikation.