Papper & massa

Tillförlitlighet är en nyckelfaktor inom pappers- och massaindustrin. Produktionsstopp är mycket kostsamma och måste till varje pris undvikas. Det är av yttersta vikt att hastigheten på valsarna som driver pappret framåt kan regleras med hög noggrannhet. I de här systemen spelar robusta och exakta pulsgivare en central roll. För bibehållen produktion erbjuder Leine Linde även en diagnostikfunktion som övervakar pulsgivarens tillstånd. Det kan leda till en mer effektiv produktion tack vare möjligheten att planera för byte av pulsgivare och med det undvika oplanerade produktionsstopp.

Typiska produkter

Detta är ett urval av vanliga produkter inom pappersindustrin. Kontakta oss gärna för att hitta den bästa lösningen för din applikation.

ADS Uptime™

Pulsgivare som har ADS Uptime™ inbyggt gör det möjligt att enkelt övervaka relevant data från motorer och roterande axlar.

Säker rörelse

FSI 900 – SIL-certifierad givarlösning med programmerbara säkra gränsvärden.

Säkerhet för omriktarsystem

FSI 800 – SIL-certifierade inkrementella heavy-duty-pulsgivare.

900 PREMIUM

  • Absolut, dual
  • Solid axel, hålaxel
  • Diameter 100 mm

800 HEAVY DUTY

  • Inkrementell, dual
  • Solid axel, hålaxel
  • Diameter 100 mm

500 ROBUST

  • Inkrementell, absolut, dual
  • Solid axel, hålaxel
  • Diameter 58 mm