Papper & massa

Tillförlitlighet är en nyckelfaktor inom pappers- och massaindustrin. Produktionsstopp är mycket kostsamma och måste till varje pris undvikas. Det är av yttersta vikt att hastigheten på valsarna som driver pappret framåt kan regleras med hög noggrannhet. I de här systemen spelar robusta och exakta pulsgivare en central roll. För bibehållen produktion erbjuder Leine Linde även en diagnostikfunktion som övervakar pulsgivarens tillstånd. Det kan leda till en mer effektiv produktion tack vare möjligheten att planera för byte av pulsgivare och med det undvika oplanerade produktionsstopp.

Typiska produkter

Detta är ett urval av vanliga produkter inom pappersindustrin. Kontakta oss gärna för att hitta den bästa lösningen för din applikation.