Vindkraft

Många vindkraftverk är placerade till havs, långt från land och utan möjlighet till snabb service. Det ställer stora krav på anläggningarnas driftsäkerhet. Leine Lindes inkrementella pulsgivare används i vindkraftverk för att kontrollera rotationshastigheten på generatorn. Absoluta givare ser till att positionera torn och rotorblad i bästa riktning mot vinden.

Typiska produkter

Detta är ett urval av vanliga produkter inom vindkraftsindustrin. Kontakta Leine Linde Systems för att hitta den bästa lösningen för din applikation.

Kontakt för vindindustri

Vårt systerbolag Leine Linde Systems finns till för att bistå vindkraftsindustrin med ett samlat grepp kring allt från komponenter till helhetslösningar. Besök gärna deras hemsida för mer information: