Jobba på Leine Linde

Det finns många anledningar att arbeta på Leine Linde! En förutsättning för att du ska trivas hos oss är att du delar våra grundläggande värderingar.

Medarbetarna formar företaget

Leine Linde tror på att allas insats räknas. Genom samarbete och laganda kan vi åstadkomma större resultat tillsammans. Vi respekterar varandra och våra respektive kompetenser. Vi värnar också om förtroende, omtanke och god gemenskap.

En öppen arbetskultur

Leine Linde värdesätter flexibilitet och lyhördhet. Det gäller förmågan att ta tillvara och leva upp till behov och förväntningar, hos våra medarbetare. Vi värdesätter och uppmuntrar också initiativförmåga och viljan att ständigt hitta möjligheter till förbättring.

Ett globalt företag

Leine Linde har sitt huvudkontor i Strängnäs och en global närvaro som omfattar mer än 100 marknader i alla världsdelar. I vår internationella miljö kan du därför få hela världen som arbetsfält.

Är du vår nya medarbetare?

Vi söker kontinuerligt efter nya medarbetare verksamma inom våra kärnområden. Har du erfarenhet av elektronikproduktion eller inom forskning & utveckling? Har du arbetat med kundstöd inom produktsupport eller på en försäljnings- och marknadsavdelning? I så fall är vi nyfikna på dig. Skicka in ditt cv tillsammans med ett kort personligt brev till oss via mail.

Gör ditt examensarbete hos oss!

För oss på Leine Linde är det viktigt att ha en bra relation till studenter, forskningsinstitut och till den akademiska världen.

Ett viktigt forum för sådant partnerskap är ex-jobb. I dagsläget har vi inga planerade projekt men vi tror att du har idéer. Vi lyssnar gärna på dina förslag och vill att du kontaktar oss för en diskussion kring hur dina idéer kan förverkligas. Skicka dina förslag till oss via mail.

Möt våra medarbetare

Produktionschef - Joakim

Trots kort leveranstid, expressordrar och en hög produktionstakt – eller kanske tack vare detta – säger produktionschef Joakim Danielsson att han har världens roligaste jobb.

Mättekniker - Annika och Helene

Alla varor som tas emot på Leine Linde kommer först till mätrummet på ankomstavdelningen. Här arbetar Annika Jansson och Helene Minholm, mättekniker.

Strategisk inköpare - Anna

Som strategisk inköpare är Anna Dahl en nyckelspelare i Leine Lindes inköpsarbete för att möta den allt hårdare konkurrensen.

Teamleader - Anders

Konsultuppdraget blev en anställning. I dag är Anders arbetsledare för en grupp med ansvar för snabba kundprojekt och speciallösningar.