Examensarbete: Utvärdering & utveckling av koncept detektering ”låsta” lager för funktionssäkra pulsgivare

Beskrivning av examensarbetet

Kraven på pulsgivare som används inom funktionssäkra applikationer inom industrin ökar kontinuerligt. I roterande pulsgivare är det vanligtvis livslängden på de kullager som används som sätter begränsningen för vilka service/bytesintervall som erfordras.

Genom att skapa en konstruktion som övervakar lagrens tillstånd finns möjligheten till förebyggande underhåll då systemen kopplas samman med fabrikens/maskinens övervakningssystem. En sådan lösning skulle öka tillgängligheten hos systemet samtidigt som det skulle kunna förebygga en eventuell farlig situation som kan uppstå då systemet går sönder

Leine Linde har skapat ett koncept (patentansökan pågår) på hur detta problem skulle kunna lösas i en roterande pulsgivare. Examensarbetet syftar till att utvärdera konceptet och dess uppfyllnad av relevant standard. Att realisera detta genom att vidareutveckla och detaljkonstruera samt bygga funktionell prototyp. Att testa denna för att kontrollera funktion och ge förslag på förbättringsmöjligheter.

Examensarbetets Omfattning

1. Litteraturstudie:

 • Pulsgivares funktion och användningsområden.
 • Patenttext gällande LL koncept om lösningsmetoder.
 • Förståelse kring krav inom funktionssäkerhet.
 • Utvärdering av lämpliga komponenter för tänkta lösningar.

 2. Konstruktion:

 • Vidareutveckling av koncept.
 • Mekanisk detaljkonstruktion av koncept.
  Ritningsframtagning av egenkonstruerade artiklar samt definiering av standar artiklar för beställning till prototyp.

3. Utvärdering

 • Byggnation av prototyp.
 • Konceptets funktionalitet mekaniskt och elektriskt.
  Ev. Konceptets känslighet i olika miljöer (Temperaturområden & fukt)

4. Rapportering

 • Skriftlig rapport och muntlig presentation för LL R&D.
 • Presentation av fysisk prototyp

Kunskapsprofil

För att lyckas genomföra detta arbete på bästa sätt ser vi gärna att examensarbetet utförs under en 20 veckors period.

Att studenten/studenterna:

 • Har kunskaper inom Mekanisk konstruktion (3d & ritningsframtagning) och med fördel ha kunskaper inom Mekatronik.
 • Har lätt för att kommunicera både med interna och externa parter.

 

Kontaktperson

Anders Åkerberg

+46 (0)152 265 65
a.akerberg@leinelinde.se