Allt börjar med ankomst

Alla varor som tas emot på Leine Linde kommer först till mätrummet på ankomstavdelningen. Här arbetar Annika Jansson och Helene Minholm, mättekniker.

Genom sin snabba hantering och effektiva kontroll av allt inkommande material är ankomstavdelningen en viktig del i Leine Lindes höga leveransprecision.

- Noggrannhet är det viktigaste i vårt jobb, säger Annika Jansson, som tidigare arbetat med både försäljning och skeppning på Leine Linde.

- Skulle något felaktigt släppas igenom ställs ju både vår arbetsplats och våra kunder i ett dåligt läge, säger Helene Minholm, som började som korttidsvikarie och trodde att hon bara skulle arbeta på företaget i sex veckor.

Nu har de båda arbetat tillsammans i ett antal år och kan se tillbaka på hur ankomstavdelningen har utvecklats, och fortsätter utvecklas. Mätrummet håller alltid exakt referenstemperatur och luftfuktighet, men antalet produkter som mäts och tas emot är fler, liksom mätinstrumenten och metoderna. När nya produkter ska tas fram har avdelningen nära kontakt med utvecklingsavdelningen för att definiera hur varje ingående del eller produkt kan kontrolleras och mätas, så att kvalitet och funktion kan garanteras.

En ankomstkontroll kan handla om att mäta borrhålsdjup med hänsyn till både hålets funktion och borrspetsens exakta vinkel – eller något helt annat. Det gäller att identifiera avvikelser, oavsett om det är en eller tusentals produkter som levereras. Om något inte stämmer med ritning eller specifikationer skickas det tillbaka - eller åtgärdas.

- Att fel upptäcks i tid sparar både tid och resurser, förklarar Annika Jansson. Många gånger kan vi dessutom hjälpa till att lösa problem och rätta fel. Variationen och att förstå helheten gör vårt jobb roligt.