“Världens roligaste jobb”

Kort leveranstid, expressordrar och en hög produktionstakt gör att det nästan fysiskt går att ta på pulsen inne i Leine Lindes produktion. Trots detta – eller kanske tack vare detta – säger produktionschef Joakim Danielsson att han har världens roligaste jobb.

Med en årlig tillverkning av hundratusentals pulsgivare och en leveransprecision som aldrig hamnar under 96% krävs det att produktionen är störningsfri och att det är ordning på utrustningen.

- Jag vill att alla hela tiden skall utmana sig själva och ställa sig frågan ”Behöver jag göra det jag gör nu, eller kan vi göra det på ett bättre sätt?”, säger produktionschef Joakim Danielsson. Om det har blivit fel, hur kan vi undvika att det inträffar igen? Allt vi gör måste göras med kunden i åtanke. Detta är grunden i att arbeta LEAN och genomsyrar hela verksamheten.

Joakim Danielsson kom till Leine Linde med erfarenheter från företag som AstraZeneca, SAAB och Bombardier, där han har arbetat inom utveckling, produktion och verksamhetsutveckling. I sin roll ersatte han produktionschef Per Andréasson, som då gick vidare till uppdraget som vd.

- Något jag har lärt mig genom åren är samarbete och kommunikation är en gemensam nämnare för framgång, menar Danielsson, och understryker att detta fungerar på företaget. Jag har fått ett extremt positivt bemötande från personalen från dag 1, fortsätter han. Det finns ett sådant gediget kunnande och ett stort ansvarstagande hos alla.

Leine Lindes styrka är att att anpassa och utveckla produkter och system för sina kunder. Detta präglar förstås produktionen, som har en flexibel layout, och organisationen, som kan anpassas efter behov. Den som är produktionschef har också det yttersta ansvaret för företagets fastigheter. Lokaler måste ständigt anpassas efter verksamhetens behov och krav och hållas uppdaterade för att fortsätta kunna leverera produkter med kvalitet.

- Det som är spännande med Leine Linde är den enorma potential som vi besitter, menar Joakim Danielsson. Spännande produkter och flera nya systemlösningar och kundprojekt, tillsammans med personalens erfarenhet och kompetens, samt lokaler med goda förutsättningar att växa – gör att jag just nu har världens roligaste jobb!