Där mångfald är en tillgång

På Leine Linde är det bara en sak som räknas – kompetens. Oavsett härkomst, kön eller ålder är det förmågan att göra sitt jobb som efterfrågas. Kanske är det de breda och varierande bakgrunderna och de olika erfarenheterna samt sakkunskaperna som gör att det går så bra för företaget. På Leine Linde står de tillsammans som ett starkt team där alla lyfter varandra.

Majoriteten av Sveriges ingenjörer är och har länge varit män. Trots det har antalet kvinnor ökat och sakta men säkert går professionen mot förändring. För Leine Linde – tillverkare av skräddarsydda pulsgivare och sensorer för krävande miljöer – är denna förändring välkommen. Styrkan hos företaget ligger bland annat i den mångfald som finns bland de drygt 130 anställda, vilket också lockar nyexaminerade ingenjörer, såväl kvinnor som män.

Karin Colldén testingenjör på R&D jobbar med testning och certifiering av sensorer för explosiva miljöer. Hon brinner för sitt yrke och uppmanar fler kvinnor att våga.

– Att som ung kvinna komma in till ett helt nytt gäng med bara män gör att många inte vågar ta plats och ställa frågor. Stå på er, ta plats! Hos oss på företaget berikar vi varandra och hjälps åt. Varje enskild person är som ett eget miniföretag där den enskildes kompetens är unik och behövs. Tillsammans jobbar vi i projekt där alla är lika viktiga.

Karin Colldén arbetar som testingenjör på Leine Linde.Karin Colldén arbetar som testingenjör på Leine Linde.

Många studenter lockas av Leine Lindes verksamhet, och man tar varje år emot flera ex-jobbare från olika universitet och högskolor. Att erbjuda studenter att stanna kvar efter examen gör att nytänk kommer in och att kompetensen hos den enskilde och företaget höjs.

Leine Linde har en sund företagskultur där gemenskap, olikheter och mångfald värderas högt. Jämställdhetsarbetet drivs numera integrerat med övriga arbetsmiljöfrågor. För Karin är det tydligt att ett skifte har skett och sker just nu.

– Jag kan inte se hur samhället skulle kunna gå tillbaka till hur det var förr. Har kvinnor fått upp ögonen för ingenjörsbranschen så sprider sig detta och fler blir intresserade.

Artikeln publicerades i SvD bilaga, utgåva nr 5 2021. I samarbete med Human Performance.