ADS Upgrade Unit

Är du ansvarig för underhållet av en pappersmaskin och att den inte drabbas av oförutsedda stopp? Vill du veta hur lång livstid dina pulsgivare har kvar?

Leine & Linde erbjuder sedan ett par år tillbaka diagnostiksystemet ADS Online i syfte att avgöra kvarvarande livslängd för varje installerad pulsgivare. Nytt för i år är att ADS Online kan köpas som en separat modul som installeras i efterhand på en driftsatt pulsgivare i 800-serien. ADS Online ger en överblick av servicebehovet på pulsgivarna i maskinen så att man kan planera sitt underhåll i god tid för att undvika stillestånd.

Genom att övervaka trendutveckling i de inre komponenternas prestanda likväl som miljöparametrar som temperatur och vibration kan man på ett tidigt stadium detektera slitage och signalera ett rekommenderat pulsgivarbyte i god tid innan haveri inträffar.