EtherCAT® pulsgivare – snabb återkoppling av positions-, accelerations- och hastighetsvärde

Med det industriella kommunikationsprotokollet från Ethernet och inga underliggande delsystem, erbjuder EtherCAT ett stabilt, flexibelt och snabbt fältbussgränssnitt.

EtherCATs funktionsprincip kan liknas vid ett tåg (en Ethernet frame) där man kan lasta av och på data vid varje station (nätverksenhet) under tiden som tåget passerar stationen i full fart. Tåget stannar aldrig och håller alltid sin tidtabell, det återkommer till samma station med en precision på under en mikrosekund. Baserat på Ethernet ger EtherCAT dessutom möjlighet att ha både en flexibel nätverkstopologi och ett flexibelt antal noder i systemet.

Leine & Lindes givare med EtherCAT gränssnitt har kraftfull elektronik och kan förutom det traditionella positionsvärdet leverera hastighet och accelerationsvärden med stor precision och snabbhet. Tack vare optimering av elektroniken i pulsgivarna kan gränssnittet hantera de kortaste cykeltiderna. Det resulterar i ett brett användningsområde, från processindustrin till stålverk och vindfarmar. 

EtherCAT introduceras i Leine & Lindes 600- och 900-serien induktiva pulsgivare vilket medför att EtherCAT finns tillgängligt i pulsgivarstorlekarna Ø58 mm och Ø 100 mm.