DMI Converter – delad signal ökar användbarhet

Leine & Lindes DMI Converter delar upp pulsgivarens signal så att den kan användas i parallella funktioner. DMI Converter kan dessutom användas för omvandling mellan olika signalnivåer. Den har galvanisk separation mellan ingångssignal och båda utgångssignaler.

Med hjälp av DMI Converter kan en givare leverera samtidig input till parallella system, såsom kontrollsystem, automation eller andra önskvärda användningsområden. Den fungerar med både signalnivåerna RS422 och HTL som ingång och ger möjlighet att välja en eller båda signalnivåerna som utgång.

"Den här produkten är en vidareutveckling av vår tidigare Interface converter", säger produktingenjör Tobias Lindh vid Leine & Linde. "Användaren kan nu omvandla pulsgivarens utsignal till både 5 och 9-30 Vdc utifrån eget önskemål."

DMI Converter monteras på DIN-skenor och är lätt att konfigurera. Den arbetar i temperaturer från -25°C till +70°C och kompletterar Leine & Lindes robusta sortiment av givare och tillbehör för återkoppling av hastighet och position i krävande miljöer.