Offshore – på riktigt

Mässhösten 2015 startar med att Leine & Linde deltar på SPE Offshore Europe i Aberdeen, Skottland, 8-11 september. 

Leine & Linde finns med på Achilles leverantörslistor FPAL och JQS och kan kan visa upp två produktserier av robusta absolut- och inkrementalgivare med relevanta certifieringar för olje- och gassegmentet. 

Med en mångårig bakgrund som underleverantör inom industrier som kol, stål och gruvdrift kan företaget bidra med viktiga värden för motorer, drivsystem, kranar, borrar och utrustning inom tyngre applikationer. Erfarenheterna har lett till funktionalitet som ADS, Advanced Diagnostic System, som underlättar felsökning med hjälp av inbyggd diagnostik. 

Under året har en ny Global Key Account Manager anställts med Oil & Gas som ansvarsområde. Andrew Sullivan kommer närmast från en tjänst som exportförsäljningsansvarig inom försvarskoncernen Nammo.

SPE Offshore Europe 2015

På SPE Offshore Europe är Leine & Linde ett av de företag som representerar Business Sweden i den svenska samlingsmontern, tillsammans med bland andra SSAB och BLH Nobel.

Vid utställning med tillhörande konferenser närvarar omkring 63 000 yrkesmässiga besökare från totalt över 100 länder, enligt utställarens webbplats.

Du träffar Leine & Linde vid the Swedish Meeting Point i hall 4, monter B 81.

För att bli inbjuden till öppningsceremonin eller andra aktiviteter, anmäl dig till vårt nyhetsbrev här intill.