PROFINET Gateway – ökar möjligheter

Gatewayprodukter utökar möjligheterna att använda robusta absolutgivare i höga temperaturer och under hårda miljöförhållanden. 

Med en Gateway blir det också möjligt att byta ut givaren utan att buss­kommunikationen med andra noder i nätverket avbryts, vilket minskar nedtid. Lösningen finns sedan tidigare tillgänglig för CANopen, DeviceNet, PROFIBUS - samt nu också för PROFINET-gränssnitt. 

PROFINET lämpar sig väl för busscykeltider på ett fåtal millisekunder. PROFINET Gateway kan användas med alla pulsgivare som ger EnDat-signaler och beställs från Leine & Linde.