Förenkla funktionssäkerhet med SIL2/PLd-certifierad inkrementell pulsgivare

Leine & Linde introducerar den senaste pulsgivaren för säkerhetsinstallationer: en inkrementell pulsgivare med high current HTL-signal (HCHTL) för användning i SIL2/PLd kategori 3-installationer.

Tack vare den integrerade funktionssäkra lösningen kommer det inte längre att behövas någon ytterligare pulsgivare eller sensor för redundans. Detta sparar plats och minskar behovet av kablar, vilket ytterligare minskar systemets sårbarhet för miljöfaktorer, störningar och slitage. 

I kritiska applikationer, där skyddsförhållanden krävs i nivå med SIL2/PLd enligt rådande C-standarder för att uppfylla maskindirektivet, förenklar Leine & Lindes funktionssäkra pulsgivare systemets utformning. Typiska användningsområden är stora maskiner, elektriska AC- eller DC-motorer samt generatoråterkoppling.

Fram tills nu har marknadens enda möjliga pulsgivarlösning använt en 1 Vpp-signal, vilken inte är lämpad för dessa tuffa förhållanden eftersom strömförsörjningen är 5 Vdc. Därför kommer nu FSI 800-serien med HCHTL-signaler för 9-30 Vdc, som även klarar långa kablar (över 300 meter). FSI 800-serien uppfyller kravet på mekaniskt uteslutande av fel tack vare att risken för en slirande axel elimineras.