Integrerad funktionssäkerhet

Förenkla givarinstallationen och se samtidigt till att hastighet, acceleration och ändlägen håller sig inom säkra gränsvärden på ett funktionssäkert sätt, certifierat i enlighet med SIL2/PLd kategori 3. Möt Leine & Lindes nya produkt, FSI 900.

Leine & Linde presenterar nu en helt ny produktserie med integrerade säkra funktioner, FSI-serien, där FSI står för Functional Safety Integrated, funktionssäkerhet integrerad. FSI 900 kan övervaka valfri roterande rörelse och agera omedelbart så att angivna gränsvärden inte överskrids. Precis som en vanlig absolutgivare skickar produkten data till kontrollsystemet, men till skillnad från en vanlig givare ställer användaren själv in gränsvärden för säkra funktioner – och dessa gränsvärden klarar produkten sedan att upprätthålla.

FSI 900 har integrerade säkra funktioner, anpassade till pulsgivarapplikationen och de krav som ställs. Hastighetsvakt och ändlägesbrytare har tidigare krävt separata komponenter för övervakning och styrning, men dessa funktioner kan nu skötas helt av FSI 900, som även kan användas för att övervaka säker acceleration och stillestånd. Därmed kommer Maskindirektivets krav på säkerhet att uppfyllas – utan att systemets styrenhet behöver vara säkerhetscertifierad.

Efter certifiering uppfyller produkten ISO 13849-1, IEC 62061, IEC 61508 och IEC 61800-5-2 för funktionssäkerhet i enlighet SIL2/PLd, kategori 3.