Heavy duty-pulsgivare för tillståndsbaserat underhåll

”Använd pulsgivarna fullt ut när planering genomförs för tillståndsbaserat underhåll”, uppmanar produktchef Per-Johan Ahlström från pulsgivartillverkaren Leine & Linde. "Dagens roterande inkrementella pulsgivare levererar både diagnostik och data från omgivningsmiljön. En pulsgivare är helt enkelt mer än bara en pulsgivare ..."

Tillståndsbaserat underhåll är ett av de huvudteman som betonas inom begreppet Industri 4.0. Underhållsprocessen utvecklas från att förebygga fel till att förvarna om kommande risker. Det handlar om att hitta potentiella felkällor innan fel uppstår. 

"Pulsgivarna är särskilt lämpade för att göra detta, särskilt inom industri med tuffa driftsförhållanden och extrema miljöer, där deras hållbarhet är en sådan viktig egenskap, och där det är avgörande att minimera produktionsstopp", förklarar produktchef Per-Johan Ahlström. "Det är onödigt att schemalägga rutinmässiga stopp för byte av pulsgivarna, eftersom pulsgivarna själva klarar att berätta om sitt tillstånd, och också mycket om tillståndet hos närliggande delar."

Välbeprövad och uppskattad lösning

Leine & Lindes avancerade diagnostiksystem ADS utvecklades för att tidigt upptäcka interna felfunktioner i roterande inkrementella pulsgivare. Pulsgivarna med ADS Classic blev snabbt populära, särskilt inom pappers-, massa- och processindustrier. Diagnostiken visade sig vara mycket användbar för att dra slutsatser om orsaken till avvikelse och upptäcka felkällan, som i många fall kan vara att obalans har uppstått i motorinstallationen och/eller en kullagerförslitning. 

ADS Online - flera sensorer i en

Med nästa generation, ADS Online, utökades Leine & Linde-pulsgivarnas funktionalitet till att omfatta flera sensorer i en enhet. Denna multisensor läser ständigt av ett antal miljöparametrar från pulsgivarens omgivning, såsom vibration, axelhastighet, frekvens, temperatur och strömtillförsel.

Systemet genomför en automatisk tolkning och analys av upptäckta interna avvikelser. Detaljerade noteringar med drifts- och miljöparametrar finns att tillgå, och dessa kan analyseras med hjälp av medföljande mjukvara eller i användarens eget system. Pulsgivaren ger rekommendationer för när installationen behöver kontrolleras och hur fel kan avhjälpas.

ADS Upgrade Unit

Det finns också en ADS Upgrade Unit, en uppgraderingsenhet, tillgänglig. Enheten kan köpas som en separat del och installeras på valfri pulsgivare i drift från Leine & Lindes 800-serie. Detta förenklar steget in i Industri 4.0 för befintliga drivsystem.