Leine Linde representerar LTN för släpringar och resolvrar i Sverige och Norge

Leine Linde efterträder Sensor Control Nordic (SCN) som nordisk distributör av släpringar, resolvrar och inkrementella pulsgivare. LTN är Leine &Lindes systerföretag inom den internationella Heidenhaingruppen.

Leine Linde kommer att representera LTN i Sverige, Norge, Danmark, Finland samt Baltikum och ett flertal länder i Europa, Asien och Sydamerika. 

LTN Servotechnik är specialiserade på komponenter för elektrisk överföring eller signalöverföring i form av släpringar, rotationskopplingar och linjära system, samt en av världens ledande resolvertillverkare. Företaget erbjuder även ingenjörsdriven utveckling av tekniska lösningar för såväl prototypstadier som storskalig serietillverkning. 

För personlig kontakt angående LTN:s produkter i Sverige eller Norge, kontakta Håkan Karlsson, info@leinelinde.se, telefon 0152-265 00.

För personlig kontakt i övriga regioner, se LTN:s kontaktsida.

Läs mer om LTN:s produkter på www.ltn.com eller skicka din förfrågan direkt till ltn@ltn.de.