Utökad givarserie klarar säkra funktioner

I Leine Lindes FSI 900-serie finns nu även givarvarianter med inkrementella signalutgångar. En FSI 900-givare är ett säkerhetssystem som finns integrerat i en givare med induktiv absolutskanning. Säkerhetssystemet kan ta hand om övervakning av ändlägen, acceleration, hastighetsvakt samt stillestånd på ett funktionssäkert sätt i den applikation där givare är installerad.

FSI 900-givaren kan nu beställas antingen med inkrementell utgång eller med fältbusskommunikation för utläsning av givarens hastighets- eller positionsdata. Det här gör FSI 900 till en central del i automations- eller drivsystemet, samtidigt som den övervakar och styr säkra funktioner i enlighet med maskindirektiven, genom sina programmerbara funktionssäkra reläutgångar. 

FSI 900-givaren styr säkra funktioner såsom strömbrytare och bromsaktivering i en pappersindustriapplikation.

Exempel på säkra funktioner i en pappersmaskin, FSI 900 med inkrementell utgång.