”Har du kundens tillit är mycket vunnet”

Snabb produktutveckling, mindre produktserier och hög kundanpassning är idag nycklarna för att skapa långsiktiga framgångar inom produktion. Det menar Joakim Danielsson, produktionschef på Leine Linde.

– En mycket viktig framgångsaspekt, som ofta hamnar i skuggan av kostnadseffektiviseringar och jakten på snabba vinster, är långsiktighet. Det är genom långsiktiga affärer som vi också kan utveckla genuina kundrelationer, rätt produkter och effektiva systemlösningar, säger Joakim Danielsson.

Han har erfarenhet från flertalet branscher där han varvat olika chefsuppdrag med rollen som verksamhets- utvecklare. Något av det viktigaste han har lärt sig under resans gång är att också ha en klar bild över den långsiktiga företagsfilosofin.

– Att alltid ha kunden i fokus, är grunden för att nå gemensamma mål. Men det gäller också att påminna sig om vad som är företagets ”Unique Selling Point”, utifrån den bör verksamhetens medarbetare, som processer och produkter, effektivt utvecklas och ständigt förbättras, fortsätter han.

Leine Linde, med huvudkontor i Strängnäs, utvecklar och tillverkar kundanpassade pulsgivare, sensorer och system för positions- och hastighetsåterkoppling till den globala marknaden. Som ett teknikföretag i framkant var man tidigt ute med att erbjuda ”uptime” och säkerställa drifttid för kunden istället för att enbart sälja en produkt.

– Vår företagsfilosofi innebär att vi kan föra en konstruktiv dialog med kunderna, och utifrån ömsesidig tillit, skapa långsiktiga relationer.

– Vi arbetar med flera lokala underleverantörer, och med den höga graden av kundanpassning och stora variantflora som vi har, är det också en förutsättning med alla funktioner samlade på en plats. Nästan dagligen tas en ny produktvariant fram, och genom att vi har en effektiv dialog mellan inköp, utveckling, produktion och sälj kan vi också säkerställa snabba leveranser.

Produkter och produktionssystem blir idag allt mer komplexa och det krävs mer av samtliga inblandade parter för att upprätta, och bibehålla en störningsfri försörjnings-kedja. Men Joakim Danielsson ser positivt på framtiden, även om han menar att det finns en del orosmoln;

– Sverige har goda förutsättningar för Industri 4.0 genom sin organisatoriska och flexibla företagskultur, vad som krävs är att företagen vågar satsa och investera.

Samtidigt ökar behovet av kvalificerade yrkesarbetare och tekniker på olika nivåer inom industrin, och en stor utmaning idag är att attrahera den yngre generationen till de tekniska utbildningarna.

– Bilden av tillverkning som tung och smutsig är en förlegad föreställning. Idag är industrin högteknologisk och spännande, med goda utvecklings- och framtidsmöjligheter. Det är något som industrin behöver bli bättre på att förmedla, avslutar Joakim Danielsson.