Digital mätning i tuffa miljöer med ESR töjningssensorer

Töjningssensorn ESR från Leine Linde kan användas för övervakning av strukturella tillstånd. Sensorn har en belastningsfri mätprincip och ger högupplöst data direkt in i valfritt system.

En ESR-sensor placeras enkelt på släta ytor där belastning och mekaniska krafter förekommer. Den kan användas på kranar, vindkraftverks rotorblad – överallt där belastningar förekommer och det är viktigt att mäta den påverkande kraftens effekt på strukturen. Som alla Leine Lindes produkter är den anpassad för användning i utsatta miljöer.

Konstruktionsfördelar

ESR-seriens konstruktion utgår från en optisk pulsgivare med en mekanisk mätarm som fästs på den yta som ska mätas. Belastningskraften kan beräknas av det efterföljande systemet, utifrån den positionsförändring som uppstår då sensorarmens läge förskjuts. Eftersom pulsgivarsignalen överförs via ett digitalt gränssnitt, EnDat, blir signalkvalitet, noggrannhet och robusthet betydligt bättre i jämförelse med konventionella trådtöjningsgivare. 

Materialet i produktens mätarm kan anpassas till det material som mätningen utförs på. Detta ger en passiv temperaturkompensation, viket ytterligare öka noggrannheten i själva mätningen i de fall temperaturväxlingar sker i systemets omgivande miljö.

Enkelhet vid installation och driftssättning var en drivande faktor bakom produktutvecklingen. Därför finns olika monteringsalternativ och tillbehöv. Sensorn kan anpassas för permanent installation med kontinuerliga mätningar eller användas för tillfälliga mätkampanjer. 

Sensorns upplösning är 0,025 μɛ (μm/m) och mätområdet är ±5 000 μɛ (μm/m). Produktens inkapsling uppgår till skyddsnivå IP66, vilket betyder att den är dammtät och har skydd mot kraftig överspolning av vatten. Den kan användas i ett temperaturområde från -40°C till +100°C.

För mer information, gå till ESR Strain sensor produktsidan.