Duogivare 865 för riktigt låga temperaturer

Leine Lindes pulsgivare för krävande industriella miljöer kan redan som standard användas inom ett stort temperaturspann. I 800-serien finns olika givare för temperaturer ned till -40ºC och upp till +100ºC.

För en av våra användare räckte inte detta, eftersom den utrustning de installerade behövde fungera i temperaturer ända ned till -50ºC. Vår lösning var en anpassad 865 duogivare, med keramiska lager och ett mer lättflytande smörjmedel, som fungerar bättre i hård kyla. Den används nu i en applikation för fordonsindustrin, men skulle också fungera för andra tillämpningar inom stål eller gruvindustri, för applikationer inom olje- och gasindustrin – eller för användning på kranar, inom sjöfart eller offshore.

Kontakta Leine Linde om du är intresserad av den här eller en liknande lösning.