Töjningsövervakning minskar risk för materialutmattning

EMS-lösningarna från Leine Linde mäter materialtöjning för att vindkraftverkens styrning och tillståndsövervakning ska kunna optimeras. EMS står för Elongation Measurement System, töjningsmätningssystem, och består av töjningssensorer samt en centralenhet för analys av värden, redo att installera i vindkraftverk eller andra applikationer.

Moderna vindkraftverk är utsatta för tyngre belastning på grund av turbulenta vindflöden och ständigt ökande rotorstorlekar. När vindkraftverket använder individuell bladvinkelstyrning (individual pitch control, IPC), ökar belastningen på individuella komponenter, eftersom kraftverket ska vara optimerat för att fånga upp mesta möjliga energi. Detta kan orsaka materialutmattning om inte belastningen och dess effekter på strukturen noga övervakas med hjälp av sensorer.

För rotorblad, maskinram och torn

Med EMS Elongation Measurement System kan belastning övervakas och åtgärder kan sättas in för en långsiktigt hållbar skötsel. Strukturell belastning kan mätas, inklusive dynamiska belastningsförändringar, på ett vindkraftverks rotorblad, maskinram och torn. Dessa data kan användas för att öka drifttillgängligheten och livslängden för vindkraftverksanläggningarna. 

Hårdvara och mjukvara

Systemets hårdvara anpassas till applikationen utifrån storlek och komplexitet, genom en kombination av töjningsmätare och gatewayprodukter som kan kopplas till en dataprocessenhet. Medföljande mjukvara innehåller funktionsmoduler för kontroll av sensordata, kalibrering, felkontroll och övervakning av materialets sträckgränser.

Det finns även en användningsklar applikationsmodul, EMS Turbine Load Control, som räknar ut lateralt och longitudinellt böjningsmoment för varje rotorblad, vilket kan visas i ett webbaserat användargränssnitt.