YAWMO® – sensorer för övervakning av azimut

YAWMO®-lösningarna från Leine Linde är tåliga positionssensorer som är anpassade till de särskilda behov och krav som råder för dagens och morgondagens vindkraft. Hög drifttillgänglighet är viktigt! Därför krävs pålitliga och hållbara komponenter för exakt positionsövervakning och därmed azimutstyrning. Där certifierade säkerhetsfunktioner i enlighet med maskindirektivet (2006/42/EG) och IEC 61400 behövs, finns lösningen i form av en produkt som utformats just för denna funktion.

Klarar exceptionella krav

600 YAWMO® är en positionssensor med förmonterat kugghjul för stora axlar i vindkraftverk och andra stora applikationer.

FSI 900 YAWMO® är en positionssensor med integrerad funktionssäker gränslägesbrytare, utvecklad för säker övervakning av azimut (girriktning) för vindkraftverkets maskinhus.

I många applikationer där funktionssäker rörelseövervakning krävs i enlighet med maskindirektiven, exempelvis portalkranar, mobilkranar och transportband, används Leine Lindes FSI 900-lösningar. De arbetar i maskiner och applikationer under de allra svåraste av förhållanden. Extrema miljöer där vibrationer, fukt, störningar, hetta och kyla ställer exceptionella krav på material och konstruktion.

Registrerat varumärke

YAWMO® är ett registrerat varumärke för Leine Lindes positionsmätningslösningar med anpassad kugghjulsmontering, vilket är mycket uppskattat vid övervakning av stora axlars rotation. Ta reda på mer genom att kontakta ditt närmaste Leine Linde säljkontor.