Krävande miljö när nötter bearbetas

En av Leine Lindes danska kunder tillverkar maskiner för livsmedelsindustrin. Vid ett tillfälle byggde de en maskin för torkning och rostning av nötter, som skulle skickas till en slutkund i USA.

När nötter bearbetas skapas mycket damm vilket skapar en miljö som inte alls är idealisk för pulsgivare. För att inte damm skulle störa funktionen hos en RHI 593-givare, gjorde våra utvecklare en anpassning så att tryckluft kan anslutas till givaren. Genom att man applicerar ett lätt övertryck på 0,2 till 0,5 bar inuti givaren hindras dammpartiklar från att tränga in och störa mätningarna.

Maskinen har nu varit i drift i cirka 2 år och vi kan konstatera att lösningen fungerar som förväntat och att både kund och slutkund är mycket nöjda med resultatet.

Samma, eller liknande lösningar kan användas också i andra tillämpningar där livsmedel processas, och där det förekommer mycket damm eller vätska på eller runt maskinen, till exempel när kyckling eller fisk bearbetas. Övertrycket hindrar smuts och vätska från att tränga in i givaren och säkerställer tillförlitlig mätning.

Behöver du också en anpassad pulsgivare för en särskilt krävande miljö? Kontakta Leine Lindes svenska huvudkontor.