Stänksäker och rostfri pulsgivare

En del vätskor som processas i livsmedelsindustrin är mycket sura. Rengöringsmedel och andra frätande medel används ofta på och i närheten av maskinerna så de pulsgivare som används måste klara stänk och att exponeras för den typen av vätskor. För en av dessa maskintillverkare har Leine Linde utvecklat en stänksäker och korrosionsbeständig absolutgivare som används för positionering och synkronisering i en förpacknings- och påfyllningsmaskin som används inom mejeriindustrin.

För att inte drabbas av rostangrepp är pulsgivaren konstruerad i rostfritt stål 1.4404. För att minimera antalet potentiella läckagepunkter monteras delarna med hjälp av presspassning, istället för genom ett standardmontage. Detta sätt att montera givaren eliminerar skruvar och skruvhål där processade livsmedel, bakterier och andra föroreningar annars kan samlas. För att ytterligare motverka att vätska läcker in i givaren sätts den under ett lätt övertryck från insidan, med hjälp av tryckluft. Tryckluftsslangen kopplas in via en särskild anslutningspunkt på givarens baksida.

Resultatet är en stänksäker, korrosionsbeständig IP 67-klassad pulsgivare som kan användas till utrustning som processar fruktjuice eller andra sura eller korrosiva vätskor, i livsmedels- eller kemikalieindustrin. Om du är i behov av en liknande lösning kan vi på Leine Linde utveckla den baserat på dina specifika krav.

Kontakta närmaste Leine Linde-kontor för mer information.