Säker rörelse

FSI 900 – mer än en funktionssäker absolutgivare.

Se till att hastighet, acceleration och ändlägen håller sig inom säkra gränsvärden på ett funktionssäkert sätt, certifierat i enlighet med SIL2/PLd kategori 3. 

Läs allt om det här och mer i det senaste numret av Impulse magasin.