Personlig integritet och datainsamling

Leine Linde strävar efter att i alla tillfällen upprätthålla den personliga integriteten för den som är i kontakt med företaget. Företagets webbplatser följer tillämpliga lagar och regler avseende dataskydd och datasäkerhet.

Här nedan finns en översikt över när och hur företaget kan samla in eller lagra information som kan kopplas till personuppgifter, samt i vilka sammanhang dessa uppgifter kan användas. 

Cookies

Cookies används för att se vilka val du tidigare har gjort på Leine Lindes webbplatser, och utifrån detta kunna förbättra webbplatserna. Cookies används också för att mäta trafiken på webbplatserna och för statistikinsamling. Vissa funktioner kan använda andra innehållsleverantörer, t.ex. sociala medier, som också kan placera cookies på din dator.

Leine Linde använder Google Analytics för att bilda en uppfattning om hur besökare använder vår webbplats och utifrån den informationen kunna erbjuda en ännu bättre användarupplevelse. Informationen som erhålls genom dessa cookies baserat på din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används för att utvärdera besöksstatistik.

Läs mer om cookies och valet att förhindra cookies eller Google Analytics-data på sidan ”Så här använder vi cookies”.

Datainsamling och användning av personuppgifter

Insamling av personuppgifter såsom namn, adresser, telefonnummer eller e-postadresser sker där du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss, exempelvis genom registrering för nyhetsbrev, kontaktförfrågningar eller undersökningar. Leine Linde hyr inte ut och säljer inte dina personligt identifierbara uppgifter till andra företag eller personer.

Där det är nödvändigt att samla in och spara personuppgifter med stöd av lag, såsom i en affärstransaktion, sparas informationen i Leine Lindes affärssystem med hög säkerhet.

Generellt använder Leine Linde personuppgifter enbart i det syfte för vilket du lämnade ut uppgifterna till företaget, t.ex. för att besvara dina förfrågningar, hantera dina beställningar eller ge dig tillgång till erbjudanden eller specifik information. Leine Linde lagrar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka personuppgifterna samlades in.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Automatinsamlad icke-personlig identifierbar data

Leine Linde kan samla in begränsad icke-personlig identifierbar information som görs tillgänglig av din webbläsare när du besöker en webbplats eller laddar ner mjukvara från företaget. Denna logginformation omfattar din IP-adress, webbläsare, språkinställning, datum och tidpunkt för begäran samt en eller flera cookies som kan identifiera din specifika webbläsare eller nedladdade mjukvara. Leine Linde använder denna information för att bättre förstå användarbeteenden och för att förbättra vår tjänst ytterligare.

Länkar till andra webbplatser samt närvaro i sociala medier

Leine Lindes webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. Leine Linde kan inte ansvara för personuppgiftshantering eller innehåll på andra webbplatser.

Leine Linde har företagsnärvaro på vissa sociala mediesajter. På dessa webbplatser gäller de användarvillkor som webbplatsernas utgivare anger.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har rätt att begära att Leine Linde tillhandahåller information om de personuppgifter som Leine Linde har bearbetat och att få åtkomst till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära att felaktiga personuppgifter korrigeras eller att dina personuppgifter raderas. Du har dessutom rätt att begära att bearbetningen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att du begär att Leine Linde begränsar bearbetningen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Du har även rätt att motsätta dig bearbetning baserad på ett legitimt intresse eller bearbetning för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att framföra de klagomål du kan tänkas ha angående Leine Lindes bearbetning av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Frågor, kommentarer och förändringar

Leine Linde besvarar gärna frågor från dig när det gäller insamling, användning eller lagring av personuppgifter. Om hanteringen inte uppfyller lag eller förväntade krav kommer företaget att korrigera eller ta bort dina uppgifter.

Skicka gärna in frågor, förslag till förbättringar eller kommentarer till info@leinelinde.com

Denna policy för integritet och datainsamling uppdateras löpande.

Datum för senaste uppdatering är 2019-05-06.