MRI 2854 – Ex-säker magnetisk inkrementell pulsgivare

Pulsgivare för explosiva miljöer med tillståndsövervakning som tillval

Den explosionssäkra magnetiska MRI 2854 har en robust inkapsling och är perfekt för enkel montering direkt på motorer med NEMA 8.5" C-face. Med sin motståndskraft mot hög luftfuktighet, saltvatten och vibrationer och med kontaktlös skanning så är den praktiskt taget mekaniskt outslitlig. Pulsgivaren kan också utrustas med diagostik för behovsbaserat underhåll.

2854 kan levereras med ett eller två skanningshuvuden, i fasta positioner. Som kund kan du uppnå redundans i kritiska system eller få ut olika typer av signaler från de två skanningshuvudena.

Varje huvud kan leverera upp till sex utsignaler, plus diagnostikdata som tillval.

Godkännanden:

  • cULus listed, with USL and CNL certificates
  • ATEX
  • IECEx