FSI 900 YAWMO®

Funktionssäker gränslägesbrytare för säker övervakning av axelrotation i vindkraftverk och andra stora applikationer

FSI 900 YAWMO® är en positionssensor med integrerad funktionssäker gränslägesbrytare, utvecklad för säker övervakning av azimut (girriktning) för vindkraftverkets maskinhus. Hög drifttillgänglighet och minimerad tid för stillestånd är inte bara en ekonomisk faktor, utan också viktigt för säkerheten. I vissa funktioner kan oplanerad eller okontrollerad rörelse helt enkelt inte tillåtas att hända.

I många applikationer där funktionssäker rörelseövervakning krävs i enlighet med maskindirektiven, exempelvis portalkranar, mobilkranar och transportband, används Leine Lindes FSI 900-lösningar. YAWMO® är ett registrerat varumärke för Leine Lindes positionssensorer med anpassad kugghjulsmontering, vilket är mycket uppskattat för kontroll av stora axlars rotation.

Funktionssäker övervakning av azimut eller vinkelrotation

Funktionssäker övervakning av vindkraftverkets azimutsystem eller andra roterande positions-/vinkelrörelser uppnås med en FSI 900 YAWMO®, som är baserad på Leine Lindes FSI 900-serie. Produkten är en felsäker, högupplöst positionssensor som baseras på en givare med elektronisk gränslägesbrytare och fältbussgränssnitt för kommunikation. Den är konstruerad med separata säkra kanaler (in- och utgång) samt säker reläkoppling för att bryta strömtillförseln till exempel vid risk för överskridande av gränsen för tillåten vridning av maskinhuset, för att uppnå säkra tillstånd.

En kanal är möjlig att använda för övervakning av reläernas tillstånd och den andra kan vara kontaktor för säkerhetsslingan.

FSI 900 YAWMO® använder induktiv skanning för säker positionsövervakning och är konstruerad och certifierad i enlighet med SIL 2, PLd kategori 3. De felsäkra reläerna är integrerade i produkten, vilket minskar såväl tidsåtgång vid installation som risk för kabelslitage, eftersom extra reläer och tillhörande kablage då inte behövs. Det betyder att manuellt arbete besparas på plats för att uppnå ett säkert system.

Sensorns modulära utformning ger enkel anpassningsbarhet till olika typer av vindkraftskonstruktioner. Mjukvara som låter kunden göra egen konfiguration samt utföra olika typer av övervakning och diagnostik ingår. Det breda utbudet av fältbussgränssnitt säkerställer att produkten är kompatibel med så gott som alla förekommande sorters kontrollsystem för vindkraftverk. Den exakta positionen och annan information kan hämtas upp vid alla tillfällen.

Kontakta oss för att få veta mer om produktens anpassningsbarhet och leveranstid. 

Tekniska data 
Hus Anodiserad aluminium
Monteringsfästen Aluminium, stål, rostfritt stål
Temperatur –30°C … +70°C
Installationshöjd Max. 3000 m
Skyddsklass IP67
Matningsström 18 … 30 Vdc
Systemupplösning 19 bit envarvig, 12 bit flervarvig
Kommunikationsgränssnitt PROFINET
Livslängd upp till 25 år
Säkerhetsfunktioner Säkerhetskamera, säkerhetsbegränsad acceleration, extra säkerhetsfunktionalitet
Säkerhetscertifikat SIL 2 (IEC 61508), PLd, Cat. 3 (DIN EN ISO 13849)
Konfiguration PC-mjukvara eller förkonfigurerad vid leverans