Overspeed

– programmerbar hastighetsvakt

I tyngre applikationer, som i kranar eller inom stålindustrin, är det vanligt att en inkrementell pulsgivarsignal behöver kompletteras med en separat reläutgång för att kunna indikera när hastigheter blir för höga. Detta används i typfallet för att förhindra fallande last eller skydda motorer och maskiner från haveri. Därmed förebyggs stillestånd och kostsamma produktionsförluster. 

Kritiska hastighetsvärden varierar med olika motortyper och användning. Samma anläggning kan därför behöva olika konfigurationer för olika drivenheter. Detta är ett av skälen till att Overspeed, Leine Lindes integrerade programmerbara hastighetsvakt, är så uppskattad!

Flexibelt hastighetsomfång 0-6000 rpm

Overspeed är ett programmerbart system för hastighetsvakt, och innehåller fyra olika reläer för direkt hastighetsreglering. I den bifogade mjukvaran, som är mycket enkel att använda, sätter användaren upp sina egna gränsvärden för höga eller låga hastigheter, stillastående, samt riktningsval. 

Leine Lindes lösning ger stor flexibilitet, eftersom hastighetsomfånget är 0-6000 rpm. Samma enhet kan användas inom flera olika installationer, programmerbar med önskvärda inställningar för varje användning.

Overspeed kan integreras i en pulsgivare från 800-serien eller 1000-serien som tillval. Den kan också köpas som en separat enhet, Overspeed module. Programmering görs via USB med hjälp av medföljande PC-mjukvara.