Sikkerhed til drevsystemer

FSI 800 – SIL2/PLd-certificerede robuste inkrementelle enkodere

Opnå SIL2- og PLd kategori 3-certificeret funktionel sikkerhed i henhold til EN ISO 13849-1 med FSI 800-serien fra Leine Linde. Disse robuste inkrementelle enkodere til funktionel sikkerhed fås med aksel eller hul aksel uden risiko for glidende aksel.

Forenklet maskindesign

Firkantbølgesignalerne overvåges i enkoderne i FSI 800-serien. Hvis der registreres fejl, skifter enkodersignalerne til sikker tilstand. Takket være den integrerede sikkerhedsløsning kræves der ikke længere en ekstra enkoder/sensor til redundans for at opnå en installation med funktionel sikkerhed. Dette sparer plads og reducerer behovet for kabler, hvilket yderligere mindsker systemets sårbarhed over for omgivende faktorer, forstyrrelser og slitage.

FSI 800-serien opfylder kravet om mekanisk udelukkelse af fejl takket være akselmontering, hvor risikoen for, at akslen glider, er elimineret. FSI 862-enkoderen med hul aksel indeholder en styrestift, der kræver montering af en matchende adapteraksel. FSI 850-enkoderen med aksel har en notmøtrik på akslen, der betyder sikker montering i koblinger med kilenot.

Håndtering af kabler på over 300 meter

Hidtil har den eneste sikre løsning med en enkelt enkoder været at bruge et 1 Vpp-signal, hvilket er uhensigtsmæssigt i disse barske omgivelser på grund af den svage strømforsyning på 5 V DC. Løsningen er derfor FSI 800-seriens enkodere med HCHTL-signaler til 9-30 V DC, som også kan håndtere lange kabler (over 300 meter). De er perfekte til kritiske applikationer i for eksempel stål- og papirindustrien, hvor maskinerne kører døgnet rundt, syv dage om ugen, og kræver beskyttelse i henhold til SIL2/PLd, kategori 3, efter den gældende C-standard i maskindirektivet.