Liitettävyydellä on merkitystä

– rajapinnat kaikille toimialoille

Leine Linde tarjoaa erilaisia inkrementti- ja absoluuttilähtösignaaleja sekä kenttäväyläliitäntöjä täyttämään teollisuuden takaisinkytkennän ja ohjauksen automaatiotarpeet.

Inkrementtilähtösignaalit
HTL Inkrementtilähtösignaali jännitetasolla 9-30 V DC ja anturin syöttöjännitteellä 9-30 V DC.
HCHTL Inkrementtilähtösignaali jännitetasolla 9-30 V DC ja anturin syöttöjännitteellä 9-30 V DC pitkille kaapeleille.
TTL Inkrementtilähtösignaali jännitetasolla 5 V DC ja anturin syöttöjännitteellä 5 V DC.
1 Vpp Sinimuotoinen inkrementtilähtösignaali, jonka huipusta-huippuun amplitudi tyypillisesti 1 V.
RS422 Inkrementtilähtösignaali jännitetasolla 5 V DC ja anturin syöttöjännitteellä 9-30 V DC.

 

Absoluuttisignaalit ja kenttäväyläliitännät
SSI Absoluuttinen synkroninen sarjaliitäntä point-to-point-viestintään.
EnDatTM Absoluuttinen kaksisuuntainen sarjaliitäntä sekä arvojen lukemiseen anturilta että niiden kirjoittamiseen sille.
BiLLTM Leine & Linden kehittämä absoluuttinen kaksisuuntainen isäntä/orja-liitäntä.
Analogue Absoluuttinen liitäntä, jonka lähtövirta 0-20 mA tai 4-20 mA.
Parallel Absoluuttilähtö, joka tarjoaa reaaliaikaiset absoluuttiset sijaintiarvot.
PROFIBUS DP® Standardi automaatioteknologian kenttäväylätiedonsiirrolle.
PROFINET IRT® Standardi teollisuuden PROFIBUS-pohjaiselle Ethernet-viestinnälle.
EtherNet/IPTM Ethernet-standardiin perustuva kenttäväylätiedonsiirto yhdistettynä teollisuuden yhteiseen CIP-protokollaan (Common Industrial Protocol).
EtherCAT® Alunperin Beckhoffin kehittämä avoin reaaliaikainen Ethernet-verkko.
CANopen® CAN-pohjainen viestintäjärjestelmä.
DeviceNetTM Multi-drop-verkko, joka yhdistää ja toimii tietoliikenneverkkona teollisten säätimien ja I/O-laitteiden välillä.
DRIVE-CLiQTM Siemensin Ethernet-pohjainen rajapinta erityyppisten komponenttien, kuten moottoreiden, taajuusmuuttajien ja antureiden yhdistämiseen.

Lataa esite