EMS Turbiinikuorman ohjaus

– tuuliturbiinien kuormituksen hallinta

EMS Turbiinikuorman ohjaus on käyttövalmis sovellusmoduuli, joka laskee kunkin roottorin lavan sivuttais- ja pitkittäistaivutusmomentit. Se perustuu perusmoduuleilla varustettuun EMS-järjestelmään, joka tarjoaa jo valmiiksi todennettuja anturi- ja järjestelmätietoja. Verkkopohjainen käyttöliittymä mahdollistaa koko mittausjärjestelmän määrittämisen, käyttöönoton ja valvonnan asennuksen jälkeen.

EMS Turbiinikuorman ohjaus sisältää vianmäärityksen ja parantaa hallintaa, mikä yksinkertaistaa tuuliturbiinin huoltoa ja vähentää sen tarvetta.

Ota yhteyttä lähimpään myyntipisteeseen, niin saat apua laitteiston mitoitukseen.

Seuraa materiaalien venymää modernilla ja yksinkertaistetulla verkkopohjaisella käyttöliittymällä. Liittymät voivat vaihdella valitun sovellusmoduulin mukaan.

Kuva 1: Seuraa materiaalien venymää modernilla ja yksinkertaistetulla verkkopohjaisella käyttöliittymällä. Liittymät voivat vaihdella valitun sovellusmoduulin mukaan.

Aktivoi yksilöllinen lapakulman säätö, joka mahdollistaa valvonnan selkeiden kaavioiden avulla. Liittymät voivat vaihdella valitun sovellusmoduulin mukaan.

Kuva 2: Aktivoi yksilöllinen lapakulman säätö, joka mahdollistaa valvonnan selkeiden kaavioiden avulla. Liittymät voivat vaihdella valitun sovellusmoduulin mukaan.