Rakenteellisen kuormituksen valvonta

Rakenteellinen kuormituksen valvonta verkossa tarjoaa useita etuja. Käyttämällä staattisessa tai liikkuvassa rakenteessa venymäantureita rasitus ja väsymisen merkit voidaan tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa, jolloin voidaan ryhtyä toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi. Antureista ja toimilaitteista koostuvassa järjestelmässä anturipohjaista valvontaa sekä sen tarkkoja mittauksia ja järjestelmälaskelmia voidaan käyttää ohjausjärjestelmän syöttömuuttujina. Järjestelmä pystyy dynaamisesti säätämään rakenteen liikettä ja vähentämään haitallista kuormitusta.

Rakenteellisen kuormituksen valvonta voi:

  • pienentää sekä asennus- että materiaalikustannuksia,
  • helpottaa huoltoa ja vähentää huollon tarvetta,
  • pidentää koneen, rakenteen tai koko laitoksen käyttöikää.

Jos esimerkiksi tuuliturbiinin roottorin lavat on optimoitu ottamaan talteen maksimaalisesti energiaa, haitalliset kuormat voidaan silti pitää hyvin alhaisella tasolla roottorin lavoissa olevien venymäantureiden ja toimilaitteiden avulla. Erittäin dynaamisessa järjestelmässä tornin ja perustuksen mekaanista rasitusta voidaan vähentää. Rakenteellisen kuormituksen jatkuvan mittaamisen ansiosta elinkaariraportti voidaan tehdä koko toiminta-ajan osalta.

Tämä tarkoittaa, että valvontajärjestelmän avulla koko laitos voidaan suunnitella käyttämällä pienempiä komponentteja ja ilman ylimääräisiä materiaaleja, koska rakennelmaan kohdistuvat kuormitukset vähenevät merkittävästi. Kustannukset vähenevät perusinvestoinnin osalta ja myös kuljetuksen, pystytyksen, ja huollon osalta. Lisäksi käyttöikä pitenee haitallisen kuormituksen seurannan, rekisteröinnin ja valvonnan ansiosta.

Leine Linde tarjoaa järjestelmäintegraatioltaan eritasoisia ratkaisuja rakenteellisen kuormituksen valvontaan. Valikoimassa on kaikkea vankoista antureista ja komponenteista aina erityistarpeisiin räätälöityihin järjestelmäsovelluksiin.

Venymäanturi ja komponentit

Kestävää ja tarkkaa ESR-venymäanturia voidaan käyttää pysyvästi tai erillisissä mittausoperaatioissa. Yhdyskäytävien avulla se pystyy tarjoamaan tietoa kenttäväyläliittymien kautta, kuten WLAN-pohjaisella OPC-UA:lla.

EMS-venymämittausjärjestelmä ja perusmoduulit

EMS-järjestelmän perusmoduulit voidaan mukauttaa käyttökohteen koon ja monimutkaisuuden mukaan. Ne helpottavat kuormituksen seurantaa ja laskentaa todennettujen anturi- ja järjestelmätietojen avulla.

EMS Turbiinikuorman ohjaus - tuuliturbiinien kuormituksen säätö

EMS Turbiinikuorman ohjaus on käyttövalmis sovellusmoduuli, joka laskee kunkin roottorin lavan sivuttais- ja pitkittäistaivutusmomentit.