Turvallisuutta käyttöjärjestelmille

FSI 800 – SIL2/PLd-sertifioidut raskaan käytön inkrementtianturit

Saavuta SIL2- ja PLd-kategorian 3 toiminnallinen turvallisuus standardin EN ISO 13849-1 mukaisesti Leine Linden FSI 800 -sarjalla. Nämä toiminnallisesti turvalliset raskaaseen käyttöön tarkoitetut inkrementtianturit on valmistettu luistamattomalla akseli- tai holkkiakselirakenteella.

Yksinkertaista koneen rakenne

Sakara-aaltosignaaleja valvotaan sisäisesti FSI 800 -sarjan antureissa. Jos havaitaan vikoja, anturisignaalit siirtyvät turvatilaan. Integroidun turvallisuusratkaisun ansiosta toista anturia tai vara-anturia ei enää tarvita toiminnallisesti turvallista asennusta varten. Tämä säästää tilaa ja vähentää kaapeloinnin tarvetta, mikä entisestään alentaa järjestelmän haavoittuvuutta ympäristötekijöille, häiriöille ja kulumiselle.

FSI 800 -sarja täyttää mekaanisen vian poissulkemisvaatimukset luistamattoman akseliasennusratkaisun ansiosta. Holkkiakselilla varustettu FSI 862 -anturi sisältää ohjaintapin, joka edellyttää vastaavan adapteriakselin asentamista. FSI 850 -pulssianturissa on kiilamutteri akseliin, joka varmistaa turvallisen asennuksen kiilauralla varustetuissa liittimissä.

Käsittelee yli 300 metrin kaapelit

Tähän saakka markkinoiden ainoa turvallinen yksittäinen anturiratkaisu on käyttänyt 1 Vpp:n signaalia, joka ei sovellu vaativiin ympäristöihin 5 Vdc:n suuruisen heikon signaalinsa vuoksi. Siksi ratkaisuksi on kehitetty 9–30 Vdc:n HCHTL-signaaleja tukeva FSI 800 -sarja, joka täyttää myös pitkien (yli 300-metristen) kaapeleiden vaatimukset. Sarja sopii täydellisesti teräs- ja paperiteollisuuteen ja vastaaviin kriittisiin käyttökohteisiin, missä tuotanto pyörii 24 tuntia päivässä seitsemänä päivänä viikossa. Se on suojattu standardin SIL2/PLd kategorian 3 ja liittyvän C-sarjan konedirektiivin mukaisesti.