Turvallinen liike

FSI 900 – pulssianturi ja turvajärjestelmä

Varmista, että nopeus, kiihdytys ja ääriasennot pysyvät turvallisissa rajoissa toiminnallisesti turvallisella tavalla. Sertifioitu SIL2/PLd-kategorian 3 mukaisesti. FSI 900 on enemmän kuin pelkkä absoluuttianturi todistaen, miten Leine Linden tekniset ratkaisut keskittyvät käyttäjän olosuhteisiin ja tarpeisiin.

FSI tarkoittaa integroitua toiminnallista turvallisuutta, Functional Safety Integrated. FSI 900 valvoo pyörintäliikettä ja toimii välittömästi varmistaen, ettei mitään käyttäjän määrittämiä rajoja ylitetä. Yhdessä integroitujen vikasietoisten relelähtöjen kanssa FSI 900 on enemmän kuin pelkkä anturi. Se on turvallisuusjärjestelmä – kaikki samassa paketissa.

FSI 900 asennetaan moottoriakselille, vinssin rummulle, poraan, pyörivään telaan, pyörään tai tuuliturbiiniin. Käyttökohteessa vaadittujen turvallisuustoimintojen saavuttamiseksi FSI perustuu absoluuttianturiin. Turvallinen absoluuttinen skannaus lukee jokaisen asennon ainutkertaisen arvon ja säilyttää asemansa silloinkin, kun kone käynnistetään uudelleen. Liike ei voi jäädä huomaamatta.

FSI Monitor helpottaa asennusta

FSI 900:aa käytetään turvallisen nopeuden, ääriasentojen, kiihdytyksen ja pysäytyksen määritykseen ja valvontaan. Turvalliset rajat on helppo ja selkeä määrittää FSI Monitor -ohjelmistolla. Turvallisuuskoordinaattori tekee määritykset paikan päällä, mikä minimoi virheiden vaaran. Asennusta helpottaa se, että tuotteen vikasietoisten relelähtöjen ansiosta siinä ei ole erillisiä, manuaalisesti määritettäviä komponentteja. Sisäänrakennettu ohjelmoitavuus tekee tuotteesta erittäin joustavan, sillä turvalliset toiminnot voidaan asettaa käyttäjän tarpeiden mukaan.

Osa ohjausjärjestelmää – mutta hallitsee turvalliset toiminnot erikseen

FSI 900 voidaan tilata inkrementtilähdöillä tai kenttäväyläyhteydellä varustettuna anturin nopeus- ja sijaintitietoihin pääsyä varten. Tämä tekee FSI 900:sta osan ohjausjärjestelmää, mutta tuote huolehtii silti turvallisista toiminnoista erikseen. Järjestelmässä käytetty PLC ei tarvitse turvallisuussertifiointia. PLC-lähtö ei ole osa turvallisuussertifiointia, ja PLC-viestintä tapahtuu normaalilla, standardoidulla tavalla.

Kiinnostaako FSI 900? Ota yhteyttä!

Lähetä yhteystietosi ja palaamme asiaan pikimmiten!