Utmanande miljöer

Leine Lindes uppdragsgivare har en sak gemensamt. De bedriver sin verksamhet i tuffa miljöer som ställer extremt höga krav på den utrustning de använder. Varje applikation innebär en unik miljö – oavsett om det är ett gruvlok tusen meter under marken, ett varmvalsverk eller en turbin i en vindkraftspark långt ute till havs – som ställer särskilda krav på pulsgivaren.

Det är här förmågan att säkerställa drifttid och prestanda är som viktigast. Du vet vem du kan lita på.

KRANAR

Leine Lindes pulsgivare är pålitliga, exakta och långlivade. Precis vad kranindustrin behöver.

PAPPER & MASSA

Optimerad produktion med hjälp av pålitliga pulsgivare och diagnostik.

VIND

Driftsäkerheten är A och O, den säkerställs med hjälp av diagnostik och lång livslängd på givarna.

STÅL

Inom stålindustrin är det av högsta vikt att en pulsgivare klarar extrema påfrestningar, varje dag.

MARIN & OFFSHORE

Pålitliga pulsgivarlösningar är grundläggande för att nå optimal prestanda.

GRUVDRIFT

Robusta givare i olika storlekar säkerställer en effektiv drift och produktion.

EXPLOSIVA MILJÖER (EX)

Certifierade pulsgivare för en effektiv drift i kritiska miljöer.

ANLÄGGNINGSMASKINER

Absolut återkoppling med marknadens mest kända kommunikationsgränssnitt.