Impressum

Leine Linde uppskattar ditt intresse för våra produkter och ditt besök på vår webbplats. Detta juridiska meddelande är generellt för Leine Lindes webbplats.

Läs dessa villkor noggrant innan du använder Leine Lindes webbplats. Genom att gå in på och använda www.leinelinde.com godkänner du följande villkor.

Företag

Leine & Linde AB
Adress: Olivehällsvägen 8, 645 42 Strängnäs
Tel: +46-152-265 00
Telefax: +46-152-265 05

VD

Per Andréason

Handelsregister

Organisationsnummer: 556112-9593

Skattenummer

Momsregistreringsnummer: SE556112959301

Upphovsrätt

Upphovsrätten till alla dokument, filer, texter och bilder på denna webbplats ägs av Leine Linde och dess dotterbolag (med ensamrätt).

Informationen kan användas i informationssyfte, förutsatt att informationskällan anges. Innehållet i informationen får inte ändras och informationen ska användas på ett sätt som inte skadar Leine Lindes rykte.

Varumärken

Om inget annat anges på denna webbplats är alla logotyper och produktnamn varumärken som tillhör Leine Linde (med ensamrätt).

Ändringar på webbplatsen

Innehållet på denna webbplats och den information som tillhandahålls väljs noggrant och uppdateras regelbundet. Icke desto mindre kan fel och ofullständiga fakta förekomma. Därför lämnar Leine Linde inga garantier för aktualiteten, riktigheten och fullständigheten av den information som tillhandahålls på denna webbplats. Dessutom förbehåller sig Leine Linde rätten att revidera sidorna eller dra tillbaka åtkomsten till dem utan föregående meddelande eller skyldighet.

Begränsning av ansvar

Leine Linde frånsäger sig, utan begränsning, allt ansvar för förlust eller skada av något slag, inklusive direkta, indirekta eller följdskador, som kan uppstå genom användning av eller åtkomst till webbplatsen, eller länkar till tredje parts webbplatser. Detta gäller även för förluster och skador orsakade av virus. All Leine Lindes dokumentation kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Ändringar och tillägg kan göras av Leine Linde från tid till annan till all information som finns häri.

Länkar till andra webbplatser

Länkar till webbplatser som ägs av tredje part tillhandahålls endast som en tjänst till våra användare. Leine Linde har ingen kontroll över tredjepartsägda webbplatser och ger inga som helst garantier och/eller utfästelser för sådana tredjepartsägda webbplatser som du kan komma åt via denna webbplats. Användaren går in på en tredje parts webbplats på egen risk.