Pulsgivare och sensorer för vindkraft

Pålitliga sensorlösningar ökar vindkraftsanläggningens effektivitet och livstid. Detta leder också till att de utjämnade energikostnaderna (LCOE, Levelized cost of energy) sänks markant. Teknologiskt avancerade komponenter som är gjorda för att passa in – mekaniskt och elektriskt såväl som med rätt signaler och gränssnitt – gör digitaliseringen lätt!

Se lösningar för olika användningsområden här nedan, och kontakta ditt närmaste säljkontor för mer information och rekommendationer. Leine Linde-kontoren är den huvudsakliga kontaktvägen för alla vindkraftsprodukter inom HEIDENHAIN-koncernen över hela världen, så här finns gott om kunskap samlad för att delas med dig!

Pulsgivare för generatorer Utrustning för elektriskt system Rotorvarvtals- och positionsgivare Givare och gränslägesbrytare för girsystem Givare och gränslägesbrytare för pitchsystem Töjningsövervakning av rotorbladen Övervakning av rotorbladstöjning

Pulsgivare för generatorer

Högupplöst varvtalsåterkoppling i vindkraftverkets generatorsystem kan säkerställa en stabil drift genom att möjliggöra effektiv styrning av effekt och vridmoment. Pulsgivare för generatoraxlar har en nyckelroll i vindkraftverkets styrslinga, och de måste vara robusta, hållbara och tillförlitliga. Oavsett om det är dubbelmatad asynkron eller synkron utrustning, ökar kraven som måste uppfyllas av kommunikationsenheten i generatorsystemet ständigt. Permanentmagnetgeneratorer kräver också nya återkopplingssystem för att mäta rotationshastigheten. Leine Linde levererar skräddarsydda pulsgivarlösningar för att möta alla dessa utmanande krav.

Leine Lindes pulsgivare för generatorer är enkla att installera. Deras produktdesign och monteringslösningar är väl genomtänkta. Till exempel har Bearingless 2000-serien, som är robusta magnetiska ringgivare med en diameter på upp till två meter, utvecklats speciellt för växellösa direktdrivningar och hybriddrivningar av vindkraftverk. Pulsgivarna kan utrustas med ytterligare skanningsenheter för att möjliggöra redundans eller extra utsignaler om detta är till nytta i systemet. Och den klassiska pulsgivarmodellen 862 finns också i form av en lösning med dubbla utgångar, kallad modell 865, som ger två elektriskt isolerade utsignaler från ett enda hölje.

Läs mer om några typiska produktserier och lösningar från Leine Linde. För många produkter kan ett datablad och en 3D-modell laddas ner efter att den exakta modellen har definierats i produktsökaren. Men vi gör också skräddarsydda lösningar, så berätta gärna om ditt specifika behov!

Utrustning för elektriskt system

Söker du lösningar för kabeldragning i maskinhuset, navet eller vindtornet? Ditt närmaste Leine Linde-säljkontor kan hjälpa dig att hitta det du behöver.

Gateway för fältbussgränssnitt, hastighetsvakt, signalsplitter och signalomvandlare är några av de utrustningsdetaljer som utvecklas och tillverkas av Leine Linde. Alla produkter och tillbehör som säljs av Leine Linde-kontoren lever upp till höga skyddsnivåer. Detta gäller också kablar, kontakter och förmonterade kabelsystem.

I vindkraftverk, till havs såväl som på land, varierar temperaturer och är ibland extrema. Vibrationer och oscillationer kan vara mycket starka. Kondens och fukt, samt ibland också saltvatten, bidrar till svårigheterna. Elektriska system i vindkraftverket måste fungera pålitligt och samtidigt klara en mycket lång livscykel. Det har vi tagit fasta på, genom den kvalitet som är inbyggd i varje produkt eller kabel vi tillhandahåller. Vi hjälper dig att hitta din lösning för det elektriska systemet och kontrollskåpet, så berätta mer för oss om ditt specifika behov.

Läs mer om några typiska produkter och tillbehör från Leine Linde. Du kan också följa länkarna och läsa mer om vad våra säljkontor kan erbjuda från våra systerföretag.

 

Tillbehör

Pulsgivarkablar och gränssnittskontakter  (pdf)

CRG OptoLink-sändare och mottagare för fiberoptisk signalöverföring.  (pdf)

 

Rotorvarvtals- och positionsgivare

Det spelar ingen roll om axeln är stor eller liten och roterar långsamt eller snabbt, vi har en lämplig robust pulsgivare för dig!

För vindkraftverk med växellösa drivsystem eller hybriddrift är den enklaste och mest pålitliga lösningen oftast att mäta varvtalshastigheten med en givare direkt på huvudaxeln. Bearingless 2000-serien är pulsgivarringar som kan anpassas till din axeldiameter, även till mycket stora axelstorlekar. För att förenkla installation och underhåll är ringen uppdelad i segment som kan monteras på axeln eller flänsen från varsin sida. Givaren och dess skanningshuvuden är gjorda av anodiserad aluminium och skyddas därmed från väder och saltvatten.

När det gäller släpringsmonterade puls- och positionsgivare finns det ett brett utbud av modeller, storlekar och monteringstillbehör att välja bland. Leine Linde 600-serien innehåller både absoluta envarviga och flervarviga givarmodeller, som använder induktiv skanning för att läsa ut positionsvärden med hög upplösning. Och den mångsidiga 500-serien rymmer både absoluta och inkrementella 58-mm-givare med ett stort antal olika utgångssignaler och upplösningar. Alla Leine Linde-givare är robusta och klarar krävande förhållanden för att ge problemfri drifttid.

Läs mer om några typiska produktserier och löningar från Leine Linde. För många produkter kan ett datablad och 3D-modell av produkten laddas ner när den exakta modellen är vald i produktguiden. Men vi gör också anpassade lösningar, så tänk på att berätta för oss om dina särskilda behov!

Givare och gränslägesbrytare för girsystem

Behöver du veta maskinhusets exakta position eller bara antalet varv? En positionssensor som baseras på en robust absolutgivare säkerställer att du får den robusthet och precision som du behöver. Givarteknologin innebär pålitlig prestanda och motståndskraft mot alla typer av skadliga förhållanden.

Leine Linde’s 600 YAWMO® and FSI 900 YAWMO® är specialtillverkade givarlösningar som också har kugghjul och monteringsfästen. I både 600-serien och 900-serien fokuserar vi på en särskild teknik som skapar högre härdighet för att klara de allra svåraste miljövillkoren, såsom en induktiv skanningsmetod och optimerade kullager som förlänger givarnas livslängd.

FSI 900 YAWMO®, med gränslägesbrytare, har certifierade säkra funktioner i enlighet med maskindirektivet (2006/42/EG) och IEC 61400. När det gäller funktionssäkerhet kan vi hjälpa dig att hitta en produkt som har utvecklats specifikt för din applikation.

Leine Lindes breda utbud av givarmodeller möjliggör full integration med ditt befintliga elsystem: det finns modeller med seriella gränssnitt såsom SSI och EnDat likaväl som med vanliga fältbusskommunikationsystem, såsom PROFIBUS och PROFINET. Vi levererar givaren tilsammans med passande monteringsfästen, momentstag eller lagerblock för att passa väl ihop med dina specifikationer.

Läs mer om några typiska produktserier och löningar från Leine Linde. För många produkter kan ett datablad och 3D-modell av produkten laddas ner när den exakta modellen är vald i produktguiden. Men vi gör också anpassade lösningar, så tänk på att berätta för oss om dina särskilda behov!

Tillbehör

Fältbussgateways för pulsgivare med EnDat-gränssnitt. (pdf)

Gränssnittskontakter och kablar för pulsgivare. (pdf)

Mekaniska tillbehör för pulsgivare. (pdf)

Signalomvandlare för frekvens till analog och seriell utgång. (pdf)

 

Givare och gränslägesbrytare för pitchsystem

Nyttan med pitchsystemet, styrningen av rotorbladens vinkel, är att maximera energivinsten medan rotorbladens strukturella och mekaniska belastning minimeras. Därför är pålitlig och exakt kunskap om den aktuella bladvinkelpositionen avgörande för en effektiv styrning av vindkraftverket.

Sensorer behövs för att delge systemet den exakta vinkelbladspositionen, och även för att ge återkoppling på motorns hastighet och varvtal. De elektroniska positionssensorerna och gränslägesbrytarna för pitchsystemet från Leine Linde grundar sig på robusta pulsgivare med pålitlig skanning och lång livslängd. De är också anpassade och levereras med monteringstillbehör så att de passar direkt in i applikationen, där de lever upp till de krävande förhållanden som påverkar vindkraftverk och vindparker.

Där certifierade säkerhetsfunktioner behövs i enlighet med maskindirektivet (2006/42/EG) och IEC 61400 kan lösningen hittas i form av en produkt som har utformats just för denna användning.

Läs mer om några typiska produktserier och löningar från Leine Linde. För många produkter kan ett datablad och 3D-modell av produkten laddas ner när den exakta modellen är vald i produktguiden. Men vi gör också anpassade lösningar, så tänk på att berätta för oss om dina särskilda behov!

Tillbehör

Fältbussgateways för pulsgivare med EnDat-gränssnitt. (pdf)

Gränssnittskontakter och kabel för pulsgivare. (pdf)

 

Töjningsövervakning av rotorbladen

Rotorbladen är ursprunget för både den kraft som genereras och de systembelastningar som skapas i ett vindkraftverk. Särskilda sensorer i rotorbladen, speciellt sensorer som sitter i rotorbladens fästpunkt, används för att mäta individuell belastning i realtid, utan avbrott. Den data som samlas av dessa sensorer kan användas för ytterligare tillståndsövervakning, för jämförelse och validering av beräknad och verklig mätdata, samt för att implementera nya styrkoncept i vindkraftverket eller vindparken. Töjningsmätning och -övervakning av rotorbladen ger längre livslängder, högre effektivitet och bättre avkastning.

Leine Linde har töjningssensorer för olika behov och för olika nivå av systemintegration så att rotorbladens belastning kan övervakas. Vi kan hjälpa dig att dimensionera din hårdvara och hitta en lösning som passar.

Övervakning av rotorbladstöjning

Rotorbladen är utgångspunkten för att generera kraften och de stora systembelastningarna i ett vindkraftverk. Speciella sensorer i rotorbladen, särskilt de som är placerade i rotpositionen för varje blad, används för att mäta de enskilda belastningarna online i varje ögonblick. De data som samlas in av dessa sensorer kan användas för ytterligare tillståndsövervakning, för valideringsändamål mellan beräknade och exakta mätdata och för att implementera nya styrkoncept i vindkraftverket eller vindkraftsparken. Töjningsmätning och övervakning av rotorbladen resulterar i längre livslängd, högre effektivitet och bättre avkastning.

Leine Linde tillhandahåller töjningssensorer för olika behov och med olika nivåer av systemintegration, för töjningsövervakning av rotorbladen. Vi kan hjälpa dig att dimensionera hårdvaran och hitta en lösning som passar.