Pulsgivare, positionsgivare och sensorer för vindkraft

Pålitliga sensorlösningar ökar vindkraftsanläggningens effektivitet och livstid. Detta leder också till att de utjämnade energikostnaderna (LCOE, Levelized cost of energy) sänks markant. Teknologiskt avancerade komponenter som är gjorda för att passa in – mekaniskt och elektriskt såväl som med rätt signaler och gränssnitt – gör digitaliseringen lätt!

Se lösningar för olika användningsområden här nedan, och kontakta ditt närmaste säljkontor för mer information och rekommendationer. Leine Linde-kontoren är den huvudsakliga kontaktvägen för alla vindkraftsprodukter inom HEIDENHAIN-koncernen över hela världen, så här finns gott om kunskap samlad för att delas med dig!

1. Pulsgivare för generatorer 2. Utrustning för elektriskt system 3. Givare för rotorns varvtal och position 4. Givare och gränslägesbrytare för girsystem 5. Givare och gränslägesbrytare för pitchsystem 6. Töjningsövervakning av tornet 7. Töjningsövervakning av rotorbladen
 • Toggle

  1. Pulsgivare för generatorer

  Högupplöst varvtalsåterkoppling från vindkraftverkens generatorer säkerställer stabil drift genom att ge effektiv styrning av kraft och vridmoment. Pulsgivaren på generatoraxeln har en nyckelroll i vindkraftverkets styrslinga och de måste vara robusta, hållbara och pålitliga. Det kan gälla dubbelmatade asynkrona generatorer eller synkrona – kraven som ställs på kommunikationsenheten ökar ständigt, oavsett generatorsystem. Även permanentmagnetgeneratorer kräver nya typer av återkoppling med mätning av varvtalshastigheten. Leine Linde levererar anpassade pulsgivarlösningar som möter alla dessa utmaningar.

  Leine Lindes pulsgivare för generatorer är lätta att installera. Produkternas design och monteringslösningar är väl genomtänkta. Till exempel utvecklades Bearingless 2000-serien, de robusta magnetiska pulsgivarringarna med en diameter på upp till två meter, för att monteras på turbiner med oväxlad direktdrift samt hybriddrift. Givarna kan utrustas med flera skanningsenheter för att ge tillgång till redundant signal eller flera utsignaler om detta behövs i systemet. Och den klassiska pulsgivarmodellen 862 finns också tillgänglig som en lösning för dubbla utgångar, under modellnamnet 865, då den ger två galvaniskt isolerade utgångssignaler från samma hölje.

  Typiska produkter

  Läs mer om några typiska produktserier och löningar från Leine Linde. För många produkter kan ett datablad och 3D-modell av produkten laddas ner när den exakta modellen är vald i produktguiden. Men vi gör också anpassade lösningar, så tänk på att berätta för oss om dina särskilda behov!

  Bearingless 2000-serien

  Inkrementella magnetringsgivare för stora axlar.

  Heavy duty 800-serien

  Ett brett utbud av inkrementella extra tåliga pulsgivare med tillvalsfunktioner för tillståndsövervakning och funktionssäkerhet.

  Compact 700-serien

  Robusta inkrementella pulsgivare med hålaxel upp till 25,4 mm.

  Condition monitoring

  Pulsgivares inbyggda tillståndsövervakning möjliggör tillståndsbaserat underhåll och problemfri drifttid.

  Funktionssäkra givare

  Funktionssäkra pulsgivare och positionsgivare, för motor och drivsystemapplikationer, kranar och vinschar, vindkraftverk och andra typer av automation i krävande miljöer. SIL och PLd-certifierade, robusta och pålitliga.

  Tillbehör

  CRG OptoLink, sändare och mottagare för signalöverföring via fiberoptik. Öppna datablad (pdf).

 • Toggle

  2. Utrustning för elektriskt system

  Söker du lösningar för kabeldragning i maskinhuset, navet eller vindtornet? Ditt närmaste Leine Linde-säljkontor kan hjälpa dig att hitta det du behöver.

  Gateway för fältbussgränssnitt, hastighetsvakt, signalsplitter och signalomvandlare är några av de utrustningsdetaljer som utvecklas och tillverkas av Leine Linde. Alla produkter och tillbehör som säljs av Leine Linde-kontoren lever upp till höga skyddsnivåer. Detta gäller också kablar, kontakter och förmonterade kabelsystem.

  I vindkraftverk, till havs såväl som på land, varierar temperaturer och är ibland extrema. Vibrationer och oscillationer kan vara mycket starka. Kondens och fukt, samt ibland också saltvatten, bidrar till svårigheterna. Elektriska system i vindkraftverket måste fungera pålitligt och samtidigt klara en mycket lång livscykel. Det har vi tagit fasta på, genom den kvalitet som är inbyggd i varje produkt eller kabel vi tillhandahåller. Vi hjälper dig att hitta din lösning för det elektriska systemet och kontrollskåpet, så berätta mer för oss om ditt specifika behov.

  Typiska produkter

  Läs mer om några typiska produkter och tillbehör från Leine Linde. Du kan också följa länkarna och läsa mer om vad våra säljkontor kan erbjuda från våra systerföretag.

  Overspeed

  Leine Lindes programmerbara hastighetsvakt.

  Fieldbus gateways

  Robusta gateway-produkter för ett brett utbud av fältbusskommunikationsgränssnitt.

  Tillbehör

  Kablar och anslutningsprodukter för pulsgivare och positionsgivare. Öppna datablad (pdf)

  CRG OptoLink, sändare och mottagare för signalöverföring via fiberoptik. Öppna datablad (pdf)

  Encoder switch and splitter for incremental encoder signals. Open datasheet

  Hastighetsvakt. Öppna datablad (pdf)

  Externa länkar

  Genom ditt Leine Linde-kontor hittar du också:

  Kabelsystem, gränssnittsanslutningar och omvandlare från RSF Elektronik. Läs mer

  Kondensövervakning och fuktsensorer från E+E. Läs mer

  Kundanpassade släpringar för överföring av el eller signaler över roterande nav från LTN Servotechnik. Läs mer

 • Toggle

  3. Givare för rotorns varvtal och position

  Det spelar ingen roll om axeln är stor eller liten och roterar långsamt eller snabbt, vi har en lämplig robust pulsgivare för dig!

  För vindkraftverk med växellösa drivsystem eller hybriddrift är den enklaste och mest pålitliga lösningen oftast att mäta varvtalshastigheten med en givare direkt på huvudaxeln. Bearingless 2000-serien är pulsgivarringar som kan anpassas till din axeldiameter, även till mycket stora axelstorlekar. För att förenkla installation och underhåll är ringen uppdelad i segment som kan monteras på axeln eller flänsen från varsin sida. Givaren och dess skanningshuvuden är gjorda av anodiserad aluminium och skyddas därmed från väder och saltvatten.

  När det gäller släpringsmonterade puls- och positionsgivare finns det ett brett utbud av modeller, storlekar och monteringstillbehör att välja bland. Leine Linde 600-serien innehåller både absoluta envarviga och flervarviga givarmodeller, som använder induktiv skanning för att läsa ut positionsvärden med hög upplösning. Och den mångsidiga 500-serien rymmer både absoluta och inkrementella 58-mm-givare med ett stort antal olika utgångssignaler och upplösningar. Alla Leine Linde-givare är robusta och klarar krävande förhållanden för att ge problemfri drifttid.

  När det gäller vindkraftverkets rotoraxels drivlina eller rotorbladens vinkelsystem kan Leine Linde-kontoret vara din huvudsakliga kontaktpunkt. Fråga oss om allting från roterande pulsgivare, släpringar, resolver-lösningar och monteringsfärdigt kablage till motorer och sensorer.

  Typiska produkter

  Läs mer om några typiska produktserier och löningar från Leine Linde. För många produkter kan ett datablad och 3D-modell av produkten laddas ner när den exakta modellen är vald i produktguiden. Men vi gör också anpassade lösningar, så tänk på att berätta för oss om dina särskilda behov!

  Bearingless 2000-serien

  Inkrementella magnetringsgivare för stora axlar.

  Industrial 600-serien

  Absolutgivare för krävande miljöer.

  Robust 500-serien

  Mångsidiga 58-mm-givare i modulär utformning.

  Externa länkar

  Genom ditt Leine Linde-kontor hittar du också:

  Släpringar och andra överföringslösningar från LTN Servotechnik. Läs mer

  Pulsgivare från Heidenhain. Läs mer

  Sensorer för fukt i olja för växellådor från E+E. Läs mer

 • Toggle

  4. Givare och gränslägesbrytare för girsystem

  Behöver du veta maskinhusets exakta position eller bara antalet varv? En positionssensor som baseras på en robust absolutgivare säkerställer att du får den robusthet och precision som du behöver. Givarteknologin innebär pålitlig prestanda och motståndskraft mot alla typer av skadliga förhållanden.

  Leine Linde’s 600 YAWMO® and FSI 900 YAWMO® är specialtillverkade givarlösningar som också har kugghjul och monteringsfästen. I både 600-serien och 900-serien fokuserar vi på en särskild teknik som skapar högre härdighet för att klara de allra svåraste miljövillkoren, såsom en induktiv skanningsmetod och optimerade kullager som förlänger givarnas livslängd.

  FSI 900 YAWMO®, med gränslägesbrytare, har certifierade säkra funktioner i enlighet med maskindirektivet (2006/42/EG) och IEC 61400. När det gäller funktionssäkerhet kan vi hjälpa dig att hitta en produkt som har utvecklats specifikt för din applikation.

  Leine Lindes breda utbud av givarmodeller möjliggör full integration med ditt befintliga elsystem: det finns modeller med seriella gränssnitt såsom SSI och EnDat likaväl som med vanliga fältbusskommunikationsystem, såsom PROFIBUS och PROFINET. Vi levererar givaren tilsammans med passande monteringsfästen, momentstag eller lagerblock för att passa väl ihop med dina specifikationer.

  Typiska produkter

  Läs mer om några typiska produktserier och löningar från Leine Linde. För många produkter kan ett datablad och 3D-modell av produkten laddas ner när den exakta modellen är vald i produktguiden. Men vi gör också anpassade lösningar, så tänk på att berätta för oss om dina särskilda behov!

  Industrial 600-serien

  Mycket hållbara envarviga och flervarviga absolutgivare med induktiv skanning.

  600 YAWMO®

  Positionssensor med förmonterat kugghjul för axelrotation i vindkraftverk och andra stora applikationer.

  FSI 900 YAWMO®

  Funktionssäker gränslägesbrytare med programmerbarhet för positionering av vindkraftverkets maskinhus.

  Robust 500-serien

  Mångsidiga absolutgivare och inkrementella pulsgivare för alla behov.

  Funktionssäkra givare

  Funktionssäkra pulsgivare och positionsgivare, för motor och drivsystemapplikationer, kranar och vinschar, vindkraftverk och andra typer av automation i krävande miljöer. SIL och PLd-certifierade, robusta och pålitliga.

  Tillbehör

  Fältbuss-gateways för givare med EnDat-gränssnitt. Öppna datablad (pdf)

  Gränssnittskopplingar och kablar för pulsgivare. Öppna datablad (pdf)

  Mekaniska tillbehör för pulsgivare. Öppna datablad (pdf)

  Signalomvandlare för frekvens till analog och seriell utsignal. Öppna datablad (pdf)

  Externa länkar

  Genom ditt Leine Linde-kontor hittar du också:

  Pulsgivare från Heidenhain. Läs mer

 • Toggle

  5. Givare och gränslägesbrytare för pitchsystem

  Nyttan med pitchsystemet, styrningen av rotorbladens vinkel, är att maximera energivinsten medan rotorbladens strukturella och mekaniska belastning minimeras. Därför är pålitlig och exakt kunskap om den aktuella bladvinkelpositionen avgörande för en effektiv styrning av vindkraftverket.

  Sensorer behövs för att delge systemet den exakta vinkelbladspositionen, och även för att ge återkoppling på motorns hastighet och varvtal. De elektroniska positionssensorerna och gränslägesbrytarna för pitchsystemet från Leine Linde grundar sig på robusta pulsgivare med pålitlig skanning och lång livslängd. De är också anpassade och levereras med monteringstillbehör så att de passar direkt in i applikationen, där de lever upp till de krävande förhållanden som påverkar vindkraftverk och vindparker.

  Där certifierade säkerhetsfunktioner behövs i enlighet med maskindirektivet (2006/42/EG) och IEC 61400 kan lösningen hittas i form av en produkt som har utformats just för denna användning.

  Typiska produkter

  Läs mer om några typiska produktserier och löningar från Leine Linde. För många produkter kan ett datablad och 3D-modell av produkten laddas ner när den exakta modellen är vald i produktguiden. Men vi gör också anpassade lösningar, så tänk på att berätta för oss om dina särskilda behov!

  Industrial 600-serien

  Mycket hållbara envarviga och flervarviga absolutgivare med induktiv skanning.

  600 YAWMO®

  Positionssensor med förmonterat kugghjul för axelrotation i vindkraftverk och andra stora applikationer.

  FSI 900 YAWMO®

  Funktionssäker gränslägesbrytare för vindkraftverkets maskinhus och andra stora axelrotationer.

  Robust 500-serien

  Mångsidiga absoluta och inkrementella givare för alla behov.

  Funktionssäkra givare

  Funktionssäkra pulsgivare och positionsgivare, för motor och drivsystemapplikationer, kranar och vinschar, vindkraftverk och andra typer av automation i krävande miljöer. SIL och PLd-certifierade, robusta och pålitliga.

  Tillbehör

  Fältbuss-gateway för givare med EnDat-gränssnitt. Öppna datablad (pdf)

  Gränssnittanslutningar och kablage för givare. Öppna datablad (pdf)

  Externa länkar

  Genom ditt Leine Linde-kontor hittar du också:

  Pulsgivare från Heidenhain. Läs mer

 • Toggle

  6. Töjningsövervakning av tornet

  Trenden som går mot större rotordiametrar och högre nav orsakar också ökad belastning på maskinramen, tornet och fundamentet på vindkraftverket. Samtidigt är dessa delar kostsamma faktorer och motsvarar en ständigt växande utmaning logistiskt. Ett sensorbaserat optimerat styrsystem kan märkbart reducera belastningen i ett vindkraftverk. Detta ger en tydlig minskning av komponentstorlekar och materialkostnader.

  Typiska produkter

  Leine Linde har töjningssensorer för olika behov och för olika nivå av systemintegration så att belastning kan mätas på torn och vindkraftverk. Läs mer och berätta för oss om ditt specifika behov.

  ESR Strain sensors

  De robusta och exakta töjningssensorerna ESR stratin sensor kan användas i en fast installation eller i mätkampanjer.

  EMS Elongation Monitoring System

  EMS, Elongation Monitoring System, med basmoduler, kan anpassas utifrån applikationens storlek och komplexitet.

 • Toggle

  7. Töjningsövervakning av rotorbladen

  Rotorbladen är ursprunget för både den kraft som genereras och de systembelastningar som skapas i ett vindkraftverk. Särskilda sensorer i rotorbladen, speciellt sensorer som sitter i rotorbladens fästpunkt, används för att mäta individuell belastning i realtid, utan avbrott. Den data som samlas av dessa sensorer kan användas för ytterligare tillståndsövervakning, för jämförelse och validering av beräknad och verklig mätdata, samt för att implementera nya styrkoncept i vindkraftverket eller vindparken. Töjningsmätning och -övervakning av rotorbladen ger längre livslängder, högre effektivitet och bättre avkastning.

  Typiska produkter

  Leine Linde har töjningssensorer för olika behov och för olika nivå av systemintegration så att rotorbladens belastning kan övervakas. Vi kan hjälpa dig att dimensionera din hårdvara och hitta en lösning som passar.

  ESR Strain sensors

  De robusta och exakta töjningssensorerna ESR stratin sensor kan användas i en fast installation eller i mätkampanjer.

  EMS Elongation Monitoring System

  EMS, Elongation Monitoring System, med basmoduler, kan anpassas utifrån applikationens storlek och komplexitet.

  EMS Turbine Load Control

  EMS Turbine Load Control är en användningsklar applikationsmodul som beräknar sido- och längsgående böjmoment för varje rotorblad.