Pulsgivare och sensorer för massa- och papperstillverkning

Produktionstid och precision är kritiska faktorer i massa- och pappersindustrins komplexa produktionsprocesser. Leine Lindes pulsgivare och sensorer ger tillförlitlig återkoppling om position och hastighet under hela papperstillverkningsprocessen så att alla drivenheter och motorer kan arbeta smidigt och med exakt kontroll.

Man kan lita på att Leine Lindes pulsgivare levererar exakta data, månad efter månad och år efter år – även i krävande miljöer. Vi har ett utmärkt track record inom massa- och pappersindustrin. Genom att använda våra produkter minimerar du risken för kostsamma och tidskrävande driftstopp. Lämpliga produkter presenteras nedan.

Kontakta oss för ytterligare konsultation om det bästa produktvalet för just dina maskiner och system.

Massatillverkning Våta änden och presspartiet Torkpartiet Glätten Upprullning och tillskärning Skärning eller förpackning av ark Säkra drifttiden med pulsgivardiagnostik Gateways som förenklar systemintegration Funktionell säkerhet med säkerhetsreläer Ex-godkända pulsgivare

Massatillverkning

I massatillverkningen är det blött, fuktigt och temperaturen kan variera en hel del. Robusta och hållbara maskinkomponenter är helt nödvändiga, och när du behöver precision kommer pulsgivare från Leine Linde verkligen till sin rätt. Du får information om absoluta positioner i automatiserade processer och kan kontrollera mängden pappersmassa med hjälp av inkrementella pulsgivare som mäter hastighet och antalet rotationer.

Våta änden och presspartiet

Genom hela Fourdrinier-processen där avvattning ska ske är det kritiskt att säkerställa jämn och stabil styrning av motorerna för att hålla perfekt hastighet på viran. Exakt och högupplöst data från pulsgivarna är en förutsättning för bra styrning av processen. Vibrationer, värme och kemikalier är naturliga inslag i miljön och något som tillförlitliga pulsgivare ska klara av.

Torkpartiet

I torkpartiet utsöndras både värme och fukt, dels från själva pappersprodukten, men också från ångan som används för att värma torkcylindrarna. Hastigheten på valsar och cylindrar måste minska gradvis för varje torksektion för att anpassa sig efter pappret som krymper allt eftersom det torkar. Leine Lindes pulsgivare ger dig den feedback som krävs för noggrann styrning av torkpartiet.

Glätten

När pappret kommer till kalenderdelen, eller glätten, valsas det mellan stålvalsar till rätt tjocklek. Ibland ingår också bestrykning som en del av processen.

I den här sista delen av processen måste systemet klara tung belastning, stötar och vibrationer i en dammig miljö. Hastigheten på valsar, trummor och spolar måste styras med hög precision i en väldigt krävande miljö. Det är här Leine Lindes pulsgivare för industriell användning får visa vad de går för genom att leverera exakt och tillförlitlig feedback, trots ett minimum av underhåll.

Upprullning och tillskärning

När pappret fått rätt tjocklek leds det förbi ett antal valsar som sträcker pappret innan det rullas upp på rullar av olika diameter.

Ofta används en jumborulle som kan ta emot flera kilometer papper med exakt bredd och vikt. Sedan skickas pappret till en ny rulle vilket kräver en växling med övervakning av både absolut position och hastighet.

Om en viss bredd krävs utförs extra tillskärning och upprullning.

Skärning eller förpackning av ark

Efter upprullning och tillskärning flyttas pappersrullarna till antingen arkberedning eller paketering för att förberedas för transport eller lagerläggning. Pulsgivare med inbyggd funktionell säkerhet är särskilt användbara när det gäller att hantera och flytta tunga pappersrullar.

Säkra drifttiden med pulsgivardiagnostik

Pulsgivare med funktioner för tillståndsövervakning möjliggör prediktivt underhåll för problemfri drift. De kan också ge relevant information om potentiella felkällor, som annars skulle riskera att påverka produktionsenheten som helhet.

Gateways som förenklar systemintegration

Våra pulsgivare och gateways finns tillgängliga med ett brett utbud av fältbussgränssnitt och kommunikationsprotokoll, vilket gör dem enkla att integrera i ditt styrsystem.

Funktionell säkerhet med säkerhetsreläer

Implementera funktionell säkerhet i enlighet med det europeiska maskindirektivet med pulsgivarsäkerhetsreläer som är anslutna direkt till nödstoppsslingan eller direkt till utvalda bromsfunktioner.

Ex-godkända pulsgivare

I potentiellt explosiva atmosfärer, t.ex. när kemikalier och färger med känsliga ämnen är inblandade, använd en ATEX- eller IECEx-klassad kodare för zoner 1/21, tillgänglig som både absoluta och inkrementella pulsgivare.