Pulsgivar- och sensorlösningar för marin och offshore

Vi förstår vikten av en tillförlitlig och effektiv utrustning för din marina verksamhet. Därför erbjuder vi DNV marint typgodkända pulsgivare som levererar enastående prestanda, tillförlitlighet och hållbarhet.

Tack vare deras motståndskraft mot salt luft, saltvatten, höga vibrationer och EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) är våra pulsgivare lämpliga för marina och offshore-applikationer. Genom att välja våra DNV marint typgodkända pulsgivare från 700 serien, får du pålitliga produkter som är redo för de tuffaste utmaningarna.

Kontakta ditt närmaste Leine Linde-kontor för att få hjälp med att välja den mest lämpliga produkten för din specifika applikation!

Styrsystem Kraftuttag (PTO) System för stabilisering System för lasthantering Framdrivnings- och roderpropellersystem Landgångar Vinschar System för hantering av ankare Kran- och dävertsystem Navigationssystem

Styrsystem

Absoluta och inkrementella pulsgivare kan användas i styrsystemet för att övervaka rodrets eller rattens position, ge återkoppling till autopilotsystem eller hjälpa till med manuell styrning.

Kraftuttag (PTO)

Pulsgivare kan användas för att övervaka rotationshastigheten i ett kraftuttagssystem. Ett kraftuttag (PTO) på en båt är en mekanisk anordning som gör att kraften från båtens motor kan överföras till utrustning eller system ombord. Det primära syftet med ett kraftuttag på en båt är att ge extra kraft för att driva olika däckmaskiner, framdrivningssystem eller hydraulsystem.

System för stabilisering

Pulsgivare kan integreras i stabiliseringssystem för att övervaka rörelsen och positionen för stabilisatorfenor eller gyroskopiska stabilisatorer, vilket hjälper till att upprätthålla stabiliteten och minska fartygets rullning.

System för lasthantering

Pulsgivare är integrerade i transportsystem, överföringsbryggor och lasthissar på däck för effektiv lastning och lossning av last, vilket ger återkoppling av position och hastighet för automatiserad kontroll och övervakning.

Framdrivnings- och roderpropellersystem

Pulsgivare kan integreras i framdrivningssystem för att övervaka position och hastighet för framdrivningskomponenter som propellrar, vilket bidrar till exakt styrning och effektivitetsoptimering.

Landgångar

Pulsgivare används i lyftplattformar och höj- och sänkbara ramper för att överföra last eller personal mellan fartyget och land, vilket ger återkoppling av plattformens position och rörelse för säker och exakt drift.

Vinschar

Pulsgivare är integrerade i vinschsystem för att övervaka rep- eller kabelrörelser under bogsering, förankring eller förtöjning, vilket säkerställer noggrann kontroll och sträckningshantering.

System för hantering av ankare

Pulsgivare kan installeras i förankringssystem för att övervaka utfällning och hämtning av ankare, vilket ger återkoppling om ankarposition, kättinglängd och sträckning för säker och effektiv förankring.

Kran- och dävertsystem

Pulsgivare används för att övervaka rörelsen hos kranbommar, hissar och vagnar, vilket ger återkoppling om position och hastighet för exakt lasthantering. Pulsgivaren kan också användas på dävertsystem för lyft- och sjösättningsutrustning som tenders eller beredskapsbåtar, vilket ger återkoppling av position, hastighet och last för säker och exakt drift.

Navigationssystem

Pulsgivare kan användas i navigationssystem för att övervaka rotation och rörelse av radarantenner, parabolantenner eller andra riktade antenner, vilket hjälper till med exakt positionering och spårning.