Leine Linde produktöversikt

De bästa pulsgivarna och sensorerna är de du aldrig behöver tänka på! De som helt enkelt gör sitt jobb - år efter år. Leine Linde utvecklar och tillverkar anpassade givare och sensorlösningar för krävande miljöer, avancerade mätsystem för korrekt återkoppling av hastighet, position eller belastning.

Absoluta och inkrementella pulsgivare

Leine Linde utvecklar och tillverkar anpassade givare och sensorlösningar för krävande miljöer, avancerade mätsystem för korrekt återkoppling av hastighet eller position.

Linjärgivare

Linjärgivare från Leine Linde passar direkt in i de mest krävande industrimiljöerna och är mycket uppskattade i stålverk och övrig metallindustri.

Lagerlösa pulsgivare

Magnetiska pulsgivare MRI 2200/2300 är gjorda för att monteras direkt på stora roterande axlar. Den lagerlösa pulsgivarmodellen MRI 2850 är byggd för att monteras direkt på motoraxeln för standard 8,5 C-Face-motorer.

Pulsgivare med mervärde

Condition monitoring

Med sina relevanta diagnostikfunktioner är dagens pulsgivare så mycket mer än bara pulsgivare. Deras inbyggda tillståndsövervakning möjliggör tillståndsbaserat underhåll och problemfri drifttid.

Pulsgivare för explosiva miljöer

En växande andel av Leine Lindes pulsgivare är certifierade för användning i explosiva miljöer, i zonerna 1,2 , 21 och 22, där en explosiv atmostfär kan förekomma.

Funktionssäkra givare

Funktionssäkra pulsgivare och positionsgivare för motorer och omriktare, kranar och vinschar, vindkraftverk och andra typer av automation i krävande miljöer. SIL2- och PLd-certifierade.

PRSS-programmerbar hastighetsvakt

Leine Lindes programmerbara hastighetsvakt tillför reläer för direkt hastighetsreglering.

Övervakning av strukturell belastning

Töjningsgivare

Den robusta och mycket exakta töjningsgivaren ESR Strain Sensor kan användas för fasta installationer eller i mätkampanjer. Den förser maskinens styrenhet eller ett datainsamlingssustem emd digital töjmätningsdata.

Övervakning av strukturell belastning

Leine Linde tillhandahåller lösningar med olika nivåer av systemintegration för övervakning av strukturell belastning. Från robusta sensorer och komponenter upp till systemapplikationer som är skräddarsydda för specifika behov.