Visselblåsning

För att risker och missförhållanden i vår verksamhet ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt, har Leine Linde en rutin för visselblåsning (whistleblowing). Läs här hur du kan rapportera dina misstankar.

Det är viktigt att risker och andra missförhållanden i vår verksamhet upptäcks och åtgärdas snarast. Därför har Leine Linde interna rutiner för att våra medarbetare och andra intressenter utanför vår verksamhet ska kunna öppet eller anonymt rapportera misstankar om potentiella eller faktiska missförhållanden som inte ligger i linje med våra värderingar, interna regler eller etiska normer.

Vad kan rapporteras?

Om du misstänker risker eller andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det synliggörs så uppmanar vi dig att rapportera dina misstankar via vår visselblåsarfunktion. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion.

Skicka in en anmälan (visselblåsning)

Gör din anmälan här

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet.

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar.